Deti versus sociálne siete

ZDROJ | Microsoft

Človek je tvor sociálny, a preto nie je prekvapením, že sociálne siete sú fenoménom dnešnej doby. Ako však pred hrozbami, ktoré sociálne siete prinášajú, ochrániť naše deti?

V živote rodiča sú rôzne míľniky. Prvé slová, prvé kroky, alebo prvý deň v škole či množstvo iných udalostí. Aj keď si to často nechceme priznať, určite sem patrí aj prvý kontakt so sociálnymi sieťami. Môžete sa snažiť tomu zabrániť, ako chcete, dieťa si svoju cestu na internet a sociálne siete nájde. Či už s vami, alebo bez vás.

Práve preto je potrebné pripraviť sa na to a rovnako pripraviť aj vaše deti. Mali by ste sa s nimi o sociálnych sieťach rozprávať, samozrejme v čase, keď už sú schopné pochopiť to, čo sa im budete snažiť vysvetliť. Bolo by dobré, aby ešte predtým, ako sa na sociálne siete dostanú, vedeli základné informácie o tom, ako fungujú, aké môžu mať pre nich prínosy, ale aj aké hrozby môže ich používanie predstavovať.

Radšej žiadne zákazy

Vyvarujte sa zakazovaniu. Výslovný zákaz používania internetu vrátane sociálnych sietí totiž povedie k tomu, že stratíte akúkoľvek možnosť riadenia a sledovania pohybu vašej ratolesti naprieč internetom. Iba naivný rodič si môže myslieť, že zákazom sa problém zázračne vyrieši. Dieťa si aj napriek zakazovaniu svoju cestu nájde.

ZDROJ | Samsung

Je preto dobré vedieť, ako dieťa ochrániť, ako mu poradiť a pomôcť, aby sa v prípade potreby vedelo bez obáv z trestu obrátiť na svojich rodičov. Je jasné, že na túto otázku sa musí pripraviť aj rodič. Väčšina súčasných sociálnych sietí má nastavené presné pravidlá o vekovej hranici, ktorú musí dieťa pred registráciou dosiahnuť.

Skutočná kontrola veku je však už o niečo zložitejšia, a tak nie je problémom zadať vymyslený dátum narodenia. Ak sa bude vaše mladšie dieťa zaujímať o sociálne siete, odporúčame, aby ste si s ním sadli, porozprávali sa o tom, kedy a čo vlastne na danej sociálnej sieti chce a rovnako aj môže robiť. Ak je mladšie, môžete mu napríklad ponúknuť prístup prostredníctvom svojho profilu.

Toto odporúčame najmä vtedy, ak sa dieťa prístupu bude dožadovať s odôvodnením, že na Facebooku má informácie o škole. Áno, deti si prostredníctvom sociálnych sietí zdieľajú nielen zážitky, ale aj informácie týkajúce sa vyučovania či iných mimoškolských aktivít. Ak bude dieťa k týmto informáciám pristupovať prostredníctvom vášho účtu, budete mať aspoň prehľad o tom, koľko času na sociálnej sieti trávi a hlavne to, za akým účelom.

ZDROJ | Pixbay (janeb13)

Nie všetko je pravda

Dobré však bude, ak si deti už od počiatku budú uvedomovať, aké nástrahy na nich môžu na sociálnych sieťach číhať. Ako skúsený rodič im môžete vysvetliť, aby primárne neverili všetkým informáciám na sociálnych sieťach, prípadne aby si ich pravdivosť overili u vás. Rovnako je dôležité, aby dieťa poznalo základy bezpečného správania sa na internete.

Sem patrí napríklad aj to, aby deti nekomunikovali s cudzími ľuďmi, alebo sa minimálne spýtali, či vám oznámili, ak sa ich snaží kontaktovať niekto neznámy. Rovnako by ste mali deti upozorniť, aby svoje osobné údaje vrátane adresy či kompletného mena a iných informácií neposkytovali nikomu neznámemu. Svoje dieťa by ste mali tiež upozorniť na to, že nie je vhodné, ak na sociálnej sieti bude zdieľať rôzne súkromné informácie, napríklad to, že celá rodina ide na dovolenku a dom zostáva prázdny, alebo fotografie ocinovej platobnej karty, na ktorej je presne vidieť číslo danej karty.

ZDROJ | Samsung

Určite vás aj vaše deti požiadajú, aby ste na svojich účtoch nezdieľali ich fotky z detstva, alebo rôzne pre nich nepríjemné fotografie a komentáre. Môžete sa tak vzájomne dohodnúť, aby ono zas na svojom účte nezdieľalo informácie z vášho súkromia, alebo sa minimálne pred ich uverejnením poradilo s vami. Po ich uverejnení už môže byť na to neskoro, keďže nie nadarmo sa hovorí, že čo sa už raz objavilo na internete, zostane na ňom navždy.

Bez poriadneho hesla ani krok

Medzi dôležité aspekty spoznávania sociálnych sietí a internetu všeobecne patrí určite aj to, aby si dieťa uvedomilo potrebu kvalitného zabezpečenia prístupu do svojho konta. Rodič môže dieťa naučiť napríklad formou hry vytvárať si pre neho ľahko zapamätateľné, ale navonok ťažko odhaliteľné heslá.

ZDROJ | Creative

Rovnako môžete dieťa naučiť používať dvojfaktorovú autentifikáciu, ktorá je pri zabezpečení účtov naozaj dôležitá, či ho naučiť používať aplikácie schopné generovať samostatné heslá pre rôzne druhy prihlásení. Stále totiž platí, že by sme mali mať pre každý účet unikátne prihlasovacie heslo. Samozrejme pri ochrane nielen detí na internete a sociálnych sieťach si môžete pomôcť aj rôznymi technickými prostriedkami.

Patrí sem napríklad už spomínaný Password Manager či dvojfaktorová autentifikácia, ktorá pre prihlásenie vyžaduje okrem samotného hesla a mena aj potvrdenie prostredníctvom overovacieho kódu, najčastejšie zaslaného cez SMS správu. Ak si však trúfate, môžete využiť aj iné možnosti, ako je napríklad blokovanie nevhodných stránok, alebo obmedzenie času pre prístup na internet. V tomto vám pomôžu rôzne riešenia, pričom tým základným je router.

Väčšina moderných prístupových bodov má v sebe zabudovanú aspoň základnú kontrolu pre pripojené zariadenia. Môžete tak prostredníctvom nich limitovať čas, kedy konkrétne zariadenie vo vašej sieti smie pristupovať na internet a aké stránky môže navštíviť. Podobné nastavenia nájdete aj v najpoužívanejších operačných systémoch počítačov.

Nechajme to na profesionálov

Zabudnúť by sme pritom nemali ani na možnosti ochrany, ktoré poskytuje samostatný bezpečnostný softvér, ako napríklad ESET Parental Control. Vďaka nemu budete mať ako rodič k dispozícii podrobnejšie a dôslednejšie nastavenie pravidiel správania sa vašich detí v online priestore.

ZDROJ | ESET

Súčasne je veľkou výhodou aj to, že takýto softvér rodiča informuje v prípade, ak nastanú nejaké problémy, alebo sa dieťa pokúša pripojiť mimo určený čas či na stránky, ktoré nie sú pre jeho vekovú skupinu vhodné. Rodič navyše získava aj podrobné informácie o využívaní zariadenia a jednotlivých aplikácií, ku ktorým môže nastavovať prístup. V prípade nutnosti je možné podobný softvér využiť aj na zistenie polohy dieťaťa či odoslanie správy, ktorú si dieťa musí prečítať. V opačnom prípade nebude môcť pokračovať v používaní zariadenia.

Nech sa už rozhodnete pre využitie akéhokoľvek prostriedku na to, aby ste svoje deti ochránili, nezabúdajte, že najpodstatnejšie sú komunikácia a dôvera. Ak dieťa bude presvedčené, že sa vám môže zdôveriť, urobí tak automaticky.

Článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou ESET.

ZdrojESET

Komentáre k článku