Design Terminal opäť spúšťa štipendijný program V4 Startup Force

ZDROJ | Design Terminal

Na jeseň spúšťa Design Terminal spolu s regionálnymi partnermi štipendijný program zameraný na rozvoj začínajúcich inovatívnych firiem. Vybrané startupy budú mať možnosť stretnúť sa so špičkami v rôznych oboroch z Vyšehradského regiónu.

Program sa zaháji 4. novembra v Budapešti týždňovým školením zameraným na rozvoj podnikania. Potom bude nasledovať 10-dňové turné v Prahe, Bratislave a Varšave.

Perspektívne startupy budú na nich prezentovať svoje riešenia regionálnym zástupcom firiem, investorom alebo mentorom s cieľom medzinárodne rozšíriť svoje pôsobenie.

Program V4 Startup Force pomáha inovatívnym podnikateľom z regiónu okrem ďalšieho rozvoja spoznávať podobné firmy, ale aj posilňovať väzby medzi krajinami Vyšehradskej štvorky.

Hlavným cieľom tejto iniciatívy je podpora spolupráce medzi startupmi a korporáciami v regióne V4.

Počas programu budú najlepší experti z V4 aktívne zapojení do školenia a rozvoja zúčastnených tímov prostredníctvom workshopov o predaji, rozvoji podnikania a investičných stratégiách.

Pozrite siV4 Startup Force je späť, startupy boostujú regionálne podnikateľské prostredie

Kto sa môže zapojiť do programu?

Startup musí mať sídlo v regióne V4 a jeden zo zakladateľov českú, maďarskú, poľskú alebo slovenskú národnosť. Tím už musí mať obchodné a technické znalosti, podnikanie startupu je škálovateľné a jeho produkt (služba) sú zabezpečené do budúcnosti.

Dvaja členovia startupu (najmenej jeden jeho zakladateľ) si musia nájsť čas na 7-dňové školenie v Budapešti a potom 10-dňové mentorské turné vo V4.

Design Terminal pokrýva všetky cestovné náklady a poskytuje ubytovanie počas tréningového programu a turné po sieti.

ZDROJ | Design Terminal

Na 7-dňovom školení organizovanom v Budapešti sa členovia tímov stretnú s rôznymi medzinárodnými mentormi na rôznych workshopoch. V každom semestri poskytuje jeden miestny partner na mieru šitý seminár a školiteľské stretnutie s miestnymi odborníkmi a vedúcimi pracovníkmi podniku, ktorí ich budú sprevádzať a pomôžu pri ďalšom napredovaní.

Počas turné s mobilitou a sieťou bude mať každý startup aspoň tri obchodné stretnutia (spolu teda 12) v každej krajine V4, organizované lokálne spoločnosťou Design Terminal a miestnymi partnermi.

ZDROJ | Design Terminal

Štipendijný program je koordinovaný neziskovou organizáciou Design Terminal s pomocou českého akcelerátora UP21, poľského Reaktor Warsaw a slovenského coworkingu Campus.

Prihlásiť do programu sa dá na webstránke v4startupforce.designterminal.org do 25. 9. 2019. Na tejto stránke sú uvedené podmienky účasti a všetky potrebné technické informácie.

ZdrojDesign Terminal,Campus

Komentáre k článku