Depresie tínedžerov súvisia so sociálnymi sieťami a TV. Hry sú v pohode

Videli ste, ako fascinujú smartfóny už deti v predškolskom veku, o závislosti na televíznych rozprávkach ani nehovoriac? Psychológovia, aj neurológovia radia tieto aktivity regulovať a u malých detí ich pripúšťať len za supervízie rodiča. V opačnom prípade môže byť ohrozený zdravý vývoj mozgu dieťaťa.

Vo svojich početných prednáškach a rozhovoroch na to upozorňuje aj americký profesor českého pôvodu, neurológ Martin Jan Stránský. A nie je jediný.

Prof. Stránský napríklad tvrdí, že sociálne siete sú priamo navrhované tak, aby podporovali produkciu dopamínu – „hormónu šťastia“. Keď Facebook vymyslel „lajk“, tak údajne dopamín „prerazil strop“. Podobné mechanizmy fungujú aj pri užívaní niektorých drog a podobne ako pri drogách môžu aj pri sociálnych sieťach vznikať závislosti a abstinenčné príznaky.

Pozrite siSmartfóny zhoršujú život tínedžerov, tvrdí profesorka psychológie

Nepríjemné dopady intenzívneho používania sociálnych sietí a sledovania televízie u tínedžerov potvrdzuje aj rozsiahla štúdia kanadských vedcov z Université de Montréal. Podľa jej výsledkov sú sociálne médiá a sledovanie TV spojené so zvýšeným počtom depresií u dospievajúcich. Dobrou správou je, že hranie videohier a práca s počítačom rovnakú koreláciu nepreukázalo.

Médiá škodia, videohry nie?

Nová štúdia sledovala zhruba 4 000 kanadských tínedžerov v priemere štyri roky, analyzujúc asociácie medzi používaním obrazovky a depresiou. Výskum oddelil rôzne typy obrazoviek (displejov) a zistil, že hoci vysoká mediálna aktivita na sociálnych sieťach a pri sledovaní TV súvisí so zvýšenými príznakmi depresie, videohry a používanie počítačov majú minimálny dopad.

ZDROJ | The Atlantic

Na začiatku štúdie boli tínedžeri vo veku okolo 12 rokov, pričom každý účastník výskumu každý rok vyplnil dotazník o využití času stráveného pri obrazovke a duševnej pohode. Používanie obrazoviek bolo rozdelené do štyroch kategórií: sociálne médiá, televízia, video hry a počítače.

Pozrite siMôže virtuálna realita pomôcť psychike dôchodcov?

Časozberný výskum priniesol zaujímavé výsledky a odhalil viaceré súvislosti. Nárast symptómov depresie bol spojený so zvýšeným používaním sociálnych médií a sledovania televízie, pričom zároveň nebol zaznamenaný pokles fyzickej aktivity v prírode. To viedlo vedcov k záveru, že nárast depresie priamo súvisel s konkrétnym typom používania obrazovky.

Depresia z nedokonalosti

Podobný nárast depresie súvisiaci s videohrami a používaním počítača však štúdia nepreukázala. Dôvodom je, že sociálne siete a televízia vo veľkej miere zobrazujú realistickú formu idealizovaných postáv dospelých a tínedžerov a sveta, na rozdiel od abstraktných zobrazení vo videohrách.

„Sociálne médiá a televízia sú médiami, ktoré často vystavujú mladistvých obrazom iných v lepších situáciách – ako sú ľudia s „dokonalým“ telom, alebo so „vzrušujúcim a bohatým“ životným štýlom, vysvetľuje hlavný autor štúdie, Elroy Boers.

Pozrite siS mikročipom proti depresii, alebo do pekla?

„Algoritmy, najmä pri sociálnych médiách vytvárajú a udržujú spätnoväzobnú slučku tým, že navrhujú používateľom ďalší podobný obsah na základe ich predchádzajúceho vyhľadávania a výberu.

Čím viac sa depresívny stav rozvíja, tým siete navrhujú a poskytujú viac podobného obsahu. To ďalej zvyšuje pravdepodobnosť, že sa vystavovaním takémuto obsahu bude podporovať, či dokonca zvyšovať depresia.

Riešením sú dobré raňajky?

Napriek presvedčivým záverom, niektorí vedci súvislosti medzi sledovaním televízie a sociálnych sietí s príčinou depresie spochybňujú. Nie je možná interpretácia dát aj v zmysle, že u depresívnej osoby je väčšia pravdepodobnosť používania sociálnych médií, alebo sledovania televízie?

Gemma Lewisová, psychiatrická výskumníčka z University College London si myslí, že táto nová štúdia neumožňuje urobiť žiadne kauzálne závery aj kvôli výberu respondentov.

ZDROJ | ASUS

„Dospievajúci boli pôvodne vybraní na inú štúdiu, ktorá mala testovať prevenciu zneužívania omamných látok. To znamená, že vybraní jednotlivci boli vystavení vysokému riziku užívania látok na základe posúdenia ich osobnostných charakteristík,“ hovorí Lewis.

Mnohé z týchto vlastností osobnosti sú spojených so zneužívaním návykových látok a môžu byť spojené aj s depresiou. Preto takíto dospievajúci môžu mať vyššie riziko duševných problémov ako bežná populácia adolescentov.

ZDROJ | Kaspersky Lab

Podľa inej štúdie, zverejnenej výskumníkmi z Oxfordskej univerzity, predstavuje používanie digitálnych technológií menej ako 0,5 percenta negatívnych vplyvov na duševné zdravie mládeže.

Výsledky skúmania údajov od viac ako 350 000 subjektov v Spojenom kráľovstve naznačujú, že dobré raňajky, alebo kvalitný nočný spánok má štatisticky vyšší vplyv na duševné zdravie mladistvých, než intenzita používania digitálnych technológií.

Pozrite siSmartfóny tínedžerom neškodia, tvrdia experti z Oxfordskej univerzity

V období priemyselnej revolúcie 4.0, ktorú majú siete 5G potenciál eskalovať, pozitívne slová isto potešia. Na druhej strane sa netreba spoliehať len na štatistiky a štúdie extrahujúce dáta „od stola“. Vážne by sme mali brať aj varovania neurológov, ktorí poukazujú na morfologické zmeny našich mozgov a stagnáciu, až pokles vývoja priemerného IQ v populácii.

ZdrojUniversité de Montréal,New Atlas

Komentáre k článku