Čo je v nabíjačke? Pozreli sme sa jej na zúbok

Minulý týždeň sme sa pozreli na to, čo je v SD karte, tento týždeň sme rozobrali čosi väčšie, hoci stále dostatočne malé a zároveň to, čo bežne používame. Viete čo je v takej (aj USB) nabíjačke? Všeličo, to nám verte, no pozrite sa sami. Stojí to za to!

Nabijacka

Mimochodom, takáto nabíjačka je vlastne spínavý zdroj s pomerne komplikovaným zapojením, ktorého nespornou výhodou je malá veľkosť prístroja, teda nabíjačky aj vďaka malému transformátoru. Nevýhodou je viacero rušení, ktoré vznikajú pri spínaní výkonových tranzistorov. To je napríklad práve známe „pískanie“ nabíjačiek, ktoré ale nemusia počuť (našťastie) všetci.

POZRITE SI: Čo je v smart hodinkách? Pozrite sa na to s nami

Nabijacka

Nabíjačka s logom HTC nemala žiadne skrutky, bola jednoducho zlepená.

Nabijacka

Pohľad do naprataného vnútra prekvapil…

Nabijacka

Stačilo zatlačiť do USB portu a hlavná časť vyšla pomerne ľahko.

Nabijacka

Zľava: Elektrolytický kondenzátor (s ružovou hlavičkou) slúži na vyfiltrovanie výstupného jednosmerného napätia – USB 2.0 port a kondenzátor (modrý) na kapacitné vyrovnanie primárnej a sekundárnej strany, tzv. „umelá zem“.

Nabijacka

Zľava: Dvojica filtračných kondenzátorov (čierne) primárnej časti jednosmerného prúdu, ktoré slúžia na vyfiltrovanie jednosmerného prúdu od diódového usmerňovača – transformátor s feritovým jadrom (kocka v strede) slúži na prevod napätí pomocou indukcie. Ide vlastne o navinuté cievky medeného drôtu na primárnej strane viac (väčšie napätie), na druhej strane je zas menej závitov (nižšie napätie) – na transformátore je prilepený „budiaci“ výkonový tranzistor, ktorý pomocou impulzoz „budí“ transformátor pomocou vysokej frekvencie – elektrolytický kondenzátor (s ružovou hlavičkou) slúži na vyfiltrovanie výstupného jednosmerného napätia

Nabijacka

Dvojica filtračných cievok (zelené) filtrujú nízkofrekvenčné rušenie z elektrickej siete na strane striedavého prúdu. Slúžia na to, aby rušivé vplyvy nenarušovali pravidelný chod oscilátora.

Nabijacka

Hore v strede: oscilátor, štvorček v strede: optočlen slúžiaci na prenos informácií o referencii napätia pre oscilátor, štvorček vľavo dole: integrovaný obvod slúžiaci ako napäťová referencia stráži výstupné napätie nabíjačky a prúd nabíjačky a pomocou optočlenu nastavuje tieto hodnoty na oscilátore primárnej časti + niekoľko malých odporov a kondenzátorov.

Nabijacka

Vľavo hore a vpravo dole: dvojica diód na napájanie oscilátora. Štvorček v strede dole: usmerňovací mostík slúži na usmerňovanie striedavého prúdu na jednosmerný.

Nabijacka

Trošku sme nabíjačku rozobrali viac, ako by sme čakali… :)

POZRITE SI: Čo je v LED žiarovke? Pozrite sa do jej útrob

Nabijacka

V strede hore: Poistka, ktorá v prípade poruchy prístroja, napríklad nadmerným prúdom, zabráni poškodeniu iných komponentov pretavením tenkého drôtika vo svojom vnútri.

Nabijacka

Ako rozobrať nabíjačku? Toto doma neskúšajte, už ju nezložíte!

Nabijacka

Na zúbok sme sa pozreli aj staršej nabíjačke, ktorá je omnoho väčšia, ako moderná USB nabíjačka.

Nabijacka

Prekvapením bolo, že spoločnosť Phihong vyrába nabíjačky dodnes. Túto zhruba 10-ročnú nabíjačku vyrobil ten istý výrobca, ako modernú nabíjačku s logom HTC.

Nabijacka

Tu nám však iba šraubovák nestačil. Na rad prišlo aj čosi „tvrdšie“. Ani toto doma neskúšajte :)

Nabijacka

Sprava: Dvojica elektrolityckých kondenzátorov (hnedé), ktoré slúžia na vyfiltrovanie výstupného jednosmerného napätia – dióda („pliešok“ dole) slúžiaca na usmerňovanie vysokofrekvenčného prúdu na jednosmerný – transformátor (v strede) s feritovým jadrom s rovnakou funkciou, ako v malej USB nabíjačke – filtračný kondenzátor (hnedý) primárnej časti jednosmerného prúdu, ktorý slúži na vyfiltrovanie jednosmerného prúdu od diódového usmerňovača – dióda (pod kondenzátorom) slúžiaca na usmernenie striedavého napätia na jednosmerné – filtračný kondenzátor (čierny vľavo) filtruje vysokofrekvenčné rušenie z elektrickej siete na strane striedavého prúdu – filtračná cievka (vľavo hore) slúži na filtrovanie nízkofrekvenčeného rušenia z elektrickej siete na strane striedavého prúdu.

Nabijacka

Vek nabíjačky sa podpísal aj na kryte cievky a filtračného kondenzátora.

Nabijacka

Zľava dole: dvojica napäťovej referencie (čierne) slúžia na presné sledovanie výstupného napätia na sekundárnej strane, pričom pomocou výstupu ovláda cez optočlen oscilátor, ktorý upraví frekvenciu, aby výstupné napätie bolo v norme – optočeln (čierny vyššie) slúži na prenos informácie o referencii napätia pre oscilátor, ktorý je kvôli galvanickému oddeleniu primárnej časti (strana pod nebezpečným napätím) od sekundárnej strany (strana s bezpečným napätím), aby sa nedostalo napätie z elektrickej siete do spotrebiča – kondenzátor (modrý), tzv. „umelá“ zem – oscilátor (čierny) slúži na budenie výkonového tranzistora – „budiaci“ výkonový tranzistor (nad oscilátorom) pomocou impulzov „budí“ transformátor pomocou vysokej frekvencie.

Nabijacka

Filtračný kondenzátor (čierne vľavo hore) filtruje vysokofrekvenčné rušenie z elektrickej siete na strane striedavého prúdu – NTC termistor (zelený hore v strede), ktorého odpor je po pripojení prístroja veľký, zahriatím jadra do sekundy odpor klesne, pričom v tomto obvode (nabíjačke) slúži na to, aby tzv. nábehový prúd nebol na začiatku vysoký a tým nepoškodil súčiastky, kým sa oscilátor rozkmitá – poistka (červené v strede) slúži na to, aby sa v prípade poruchy nadmerným prúdom nepoškodili iné súčiastky – odpor (ružový v strede) odmedzuje prúd prechádzajúci primárnym výkonovým tranzistorom budenia transformátora, ktorý je „budený“ oscilátorom kmitajúcim na frekvencii niekoľko kHz

Nabijacka

Nabijacka

Opäť niekoľko drobných odporov a kondenzátorov z druhej strany zapojenia.

Nabijacka

 

Ak by ste chceli o spínavom zdroji, teda nabíjačke, vedieť viac, kliknite napríklad na Wikipediu.

 

Za pomoc pri popisovaní jednotlivých častí nabíjačiek ďakujeme Ľubomírovi Mituníkovi zo spoločnosti Elamo.


Foto: TECHBOX

Komentáre k článku