Články s účinnosťou 50% možno otočia solárnu ekonomiku

Nízka účinnosť konverzie je dôvodom, prečo musia solárne farmy zaberať veľké plochy, aby dosiahli potrebný nominálny výkon. Panely umiestnené na fasádach, alebo na strechách domov zas často nedokážu vygenerovať dostatočný výkon na autonómne fungovanie domácnosti, lebo disponibilná plocha je jednoducho obmedzená. Aj preto sa výskumné pracoviská kontinuálne snažia zlepšovať účinnosť fotovoltaických článkov. Tá sa však stále pohybuje v intervale od 10 do 30 percent, ak vynecháme exotické materiály, ktoré používajú špeciálne aplikácie v armáde a v kozmickom výskume.

bSolar

Prečítajte si: Sharp dosiahol v účinnosti solárnych článkov rekordných 43,5 percent

Izraelská spoločnosť bSolar však vyvinula články s novou filozofiou, ktoré môžu dosahovať až 50 percentnú účinnosť. „Dvojtvárové“, tzv. BSF (back surface field) články majú aktívnu vrstvu na oboch stranách, pričom spodná strana využíva materiály na báze bóru a vrchná, ktorá je zároveň priehľadná, využíva hliník. Zadná vrstva okrem toho znižuje rekombináciu elektrón-elektrón / diera, čím prispieva k zvýšeniu účinnosti.

bSolar

V ideálnom prípade, ak by boli takéto panely inštalované vo vertikálnej polohe, dokázali by meniť slnečné žiarenie na elektrinu až s 50 percentnou účinnosťou. Pri bežných aplikáciách, kedy sa panely montujú tak, aby slnečné lúče dopadali na lícnu stranu kolmo, je deklarované zvýšenie účinnosti o 30 percent. Kým predná strana FV článku zachytáva priame slnečné žiarenie, na zadnú stranu sa dostávajú lúče odrazené od oblakov, strechy, zeme, alebo od susedných panelov.

bSolar

Princíp dvojpovrchových solárnych článkov od bSolar

bSolar už rokoval o dodávkach s viacerými výrobcami solárnych panelov ako Solar AG, Asola Solarpower GmbH, Solar-Fabrik AG, SI-Modules GmbH a Solarnova Produktions-und Vertriebs GmbH, takže dúfajme, že by sa čoskoro mohli objaviť na trhu. Aktuálne sa má inštalovať referenčná elektráreň s obojstrannými panelmi o výkone 730 kW v japonskej Nasukarasuyame.

Foto: Gizmodo

Komentáre k článku