CES 2014 | Toyota pobeží na palivové články

Na výstave CES 2014 v Las Vegas vytiahla svojho žolíka aj Toyota. Výrobca známych hybridov Prius, ktorý investoval aj do spoločnosti Tesla Motors, predstavil ekologický elektromobil s pohonom na elektrinu z palivových článkov. Tie elektrickú energiu získavajú spaľovaním vodíka s kyslíkom, čo je ekologicky prívetivý spôsob pohonu. Jediným exhalátom prúdiacim v tomto prípade z výfukového potrubia je vodná para.

Toyota FCV1

Automobil, ktorý Toyota označuje podľa anglického spojenia Fuel Cell Vehicle (vozidlo s palivovým článkom) FCV, generuje elektrickú energiu spaľovaním vodíka za pomoci (vzdušného?) kyslíka.

Hoci sa mnohým odborníkom táto cesta elektrifikácie automobilovej dopravy javí ako ťažko schodná, opak môže byť pravdou. Naznačujú to aj zámery Toyoty, ktorá chce FCV komerčne vyrábať už od roku 2015. Nepôjde pritom o nejaký koncept ušitý horúcou ihlou. Toyota sa vývoju vozidla s palivovými článkami venuje od roku 1996, ale nie je jediná.

Neprehliadnite: Daimler, Ford a Nissan nasadia do automobilov palivové články

 

Toyota FCV2

Aké sú teda výhody automobilov s palivovým článkom a majú oproti elektromobilom s batériami aj nevýhody? Špecifikom samotnej konverzie chemickej energie na elektrickú v palivových článkoch je tvorba istého množstva odpadného tepla, ktoré treba odvádzať, no čiastočne je možné ho využiť v niektorých agregátoch automobilu. Vodík vyžaduje špeciálnu bezpečnostnú nádrž, aj tankovací stojan, ale tankuje sa v podstate rovnako, ako bežné pohonné hmoty na báze ropy. Automobil vďaka vysokej energetickej hustote vodíka nemá problém s dojazdom a akčný rádius sa prakticky vyrovná konvenčným vozidlám. Predstavené vozidlo FCV od Toyoty má dojazd 483 km a naplnenie nádrže trvá menej ako 3 minúty. Na rozdiel od elektromobilov netreba teda pre tankovanie rezervovať desiatky minút, až hodiny času a odpadá tiež problém s obmedzenou životnosťou batérií.

Toyota FCV3

Tým sa takisto znižuje zaťaženie životného prostredia kovovým a chemickým odpadom z batérií, aj keď v prípade elektromobilov bude zrejme aktuálna ich úplná recyklácia.

Vodík je síce vysoko horľavý a v zmesi so vzduchom dokonca výbušný, čo kladie zvýšené nároky na bezpečnosť, ale má v sebe ukrytý mimoriadny potenciál. Vďaka nemu by sa najľahší prvok mohol stať energonosičom budúcnosti a aspoň v oblasti pohonných hmôt a palív náhradou za ropu. Vodík sa vo veľkom totiž vyrába elektrolýzou vody, pričom potrebná elektrina sa dá s výhodou získavať tak pomocou fotovoltaických, vodných, či veterných, ako aj pomocou jadrových elektrární.

Isteže, pri konverzii dochádza k nevyhnutným energetickým stratám, ale vodík môže slúžiť na výhodné uskladnenie elektriny vyrábanej v čase nízkeho odberu. Jeho výroba tak môže prispievať k stabilizácii rozvodnej sústavy. Navyše sa vodík dá jednoducho prepravovať nielen v cisternách, ale aj potrubím.

Pre vybudovanie potrebnej infraštruktúry bude určite potrebné vynaložiť ešte veľké úsilie, ale vznik trhu vozidiel s palivovými článkami bude pre takýto vývoj vhodným stimulátorom. Toyote a ďalším výrobcom, ktorí o výrobe takýchto vozidiel uvažujú preto držme palce.

Foto: Gizmag

Komentáre k článku