Bude Apple do roku 2030 uhlíkovo neutrálny aj s dodávateľským reťazcom?

ZDROJ | Apple

Spoločnosť Apple je známa svojim nekompromisným postojom k ekológii a zodpovednému správaniu. Pred dvoma dňami zdieľala informáciu, že do roku 2030 bude na 100 % uhlíkovo neutrálna spolu s celým dodávateľským reťazcom. Je to vôbec reálne?

Apple je pritom už dnes uhlíkovo neutrálna pre svoje globálne podnikové operácie. Tento nový záväzok znamená, že do roku 2030 bude mať každé predané zariadenie značky Apple nulový vplyv na klímu.

Pozrite siKtoré korporácie sľúbili obmedziť emisie CO2 do roku 2050 na nulu?

CEO Apple, Tim Cook, pri tejto príležitosti povedal: „Inovácie poháňajúce našu ekologickú cestu nie sú dobré pre len planétu – pomohli nám zvýšiť energetickú účinnosť našich výrobkov a priniesť nové zdroje čistej energie online po celom svete. Opatrenia v oblasti klímy môžu byť základom novej éry inovačného potenciálu, tvorby pracovných miest a trvalého hospodárskeho rastu.“

Prostredníctvom prvého investičného fondu svojho druhu Apple a jej 10 dodávateľov investujú v Číne skoro 300 miliónov dolárov do vývoja projektov v celkovom výkone hodnote 1 GW obnoviteľnej energie.ZDROJ | Apple

Apple má klimatickú mapu

Desaťročná cestovná mapa za lepšou klímou má za cieľ znížiť emisie pomocou série inovatívnych akcií. Docieli sa to napríklad dizajnom výrobkov s nízkym podielom uhlíkovej stopy a maximalizáciou používania recyklovaných materiálov. Výrobky sa budú navrhovať tak, aby boli energeticky čo najúčinnejšie.

Apple identifikuje nové spôsoby zníženia spotreby energie v svojich firemných zariadeniach a pomôže jeho dodávateľskému reťazcu uskutočniť rovnaký prechod.

Pozrite siAmazon.com chce byť uhlíkovo neutrálny, nakúpi 100-tisíc elektrických dodávok

Spoločnosť zotrvá pri svojej činnosti na 100 % obnoviteľnej energie. Bude sa naďalej zameriavať na vytváranie nových projektov a postupne presunie celý dodávateľský reťazca na čistú energiu.

Apple bude riešiť emisie prostredníctvom technologických vylepšení procesov a materiálov potrebných pre svoje výrobky.  V neposlednej rade bude aj naďalej investovať do lesov a ďalších zelených riešení na celom svete s cieľom odstrániť uhlík z atmosféry.

Viac ako 80 % energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré Apple dodáva, pochádza z projektov, ktoré zároveň vytvoril.

Apple uvádza, že spolupracuje s viac ako 70 dodávateľmi energie na tom, aby jeho výrobné strediská prešli na 100 % obnoviteľnú energiu. Vďaka tejto spolupráci ročne zníži zhruba rovnaké množstvo emisií uhlíka ako tri milióny automobilov.

Apple spolupracuje s vládami, firmami, mimovládkami a používateľmi s cieľom podporovať takú politiku, ktorá posilňuje ochranu životného prostredia a prechod na čistú energiu, čo spoločnosť považuje za dôležitú súčasť globálnych opatrení v oblasti zmeny klímy. Spoločnosť je tiež posledné roky pozitívne hodnotená od organizácie Greenpeace.

ZdrojApple 1,2

Komentáre k článku