BT demonštroval sono a eHealth budúcnosti cez 5G

ZDROJ | Wireless-World

Nová generácia mobilných sietí už na komerčnej báze funguje vo Švajčiarsku, v USA, v Južnej Kórei, v Katare, či v Spojenom kráľovstve a už v priebehu tohto roku plánujú spustiť minimálne pilotné pokrytie mnohé ďalšie krajiny.

Zároveň s tým, aj keď už možno trochu „po funuse“, sa rozbiehajú petície proti zavádzaniu sietí 5G, kvôli obavám z negatívnych účinkov na zdravie ľudí, aj živočíchov.

Tieto fóbie sú živené jednak aktivistami, ktorí „preventívne“ tlačia proti akýmkoľvek moderným technológiám, čiastočne aj vedcami, ktorí vyzývajú na opatrnosť, ale z veľkej časti aj hoaxami šírenými na sociálnych sieťach.

Pozrite siSwisscom spustil prvú komerčnú sieť 5G v Európe

Ich obsah pritom často atakuje hranicu dobrého vkusu a občas vyvoláva pochybnosti, či IQ ich autorov neuviazlo hlboko v dvojciferných hodnotách.

Namiesto ohrozenia záchrana zdravia

Téme výhod a rizík 5G sietí sa budeme venovať v niektorom z budúcich článkov, ale isté je, že vďaka 5G budeme mať k dispozícii úplne novú úroveň elektronického a mobilného zdravotníctva (eHealth a mHealth).

ZDROJ | Wireless-World

Medzi prvé lastovičky patrí demonštrácia diaľkovej sonografie prostredníctvom verejnej siete 5G, ktorú uskutočnili pracovníci Univerzitnej nemocnice v Birminghame (UHB), British Telecomu (BT) a WM5G. WM5G Ltd je nová organizácia založená West Midlands Combined Authority (WMCA) a britského Ministerstva pre digitalizáciu, kultúru, média a šport (Department for Digital, Culture, Media & Sport).

Pozrite siAké sú vyhliadky 5G technológie? Ericsson žiari optimizmom

Prezentáciu organizovalo Centrum pre testovanie a hodnotenie zdravotníckych pomôcok (MD-TEC) v prestížnom simulačnom laboratóriu UHB, ktoré sa nachádza v Inštitúte translačnej medicíny. Súčasťou demonštrácie bola ukážka konceptu záchranárskej sanitky s 5G konektivitou, ktorá poskytne nové technológie pracovníkom v prvej línii pri záchrane životov.

Takéto pracovisko umožňuje vzdialenú diagnostiku – nielen sono vyšetrenie – vykonávanú záchranármi, ktorí sú on-line podporovaní lekármi v nemocnici.

ZDROJ | TelecomTV

Ide o príklad, ako sa činnosti, ktoré sa dnes dajú vykonávať len v statickom prostredí, môžu zajtra stať mobilnými, čo umožní efektívne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a v nejednom prípade aj záchranu života.

Pomáha vysoká rýchlosť, aj nízka latencia

Dátová komunikácia pre aplikácie eHealth a mHealth je náročná na kvalitu služby, aj vysokú dátovú priepustnosť. To sú vlastnosti, ktoré, okrem iných, umožnia siete 5G. Pri demonštrácii výskumníci simulovali záchranára v teréne, ktorý vykonával ultrazvukové sono vyšetrenie pacienta pri diaľkovej asistencii lekára, ktorý bol schopný interpretovať ultrazvukový obraz v reálnom čase.

eHealth podľa AT&TZDROJ | AT&T

S ultrazvukovým senzorom lokálne manipuloval záchranár na základe vzdialeného vedenia lekárom. To sa dialo pomocou joysticku ovládaného lekárom, ktorý posielal signály v reálnom čase cez živú 5G sieť do robotickej („haptickej“) rukavice, ktorú mal nasadenú záchranár.

Rukavica vytvára malé vibrácie, ktoré nasmerujú ruku záchranára na miesto, kde lekár chce, aby sa ultrazvukový snímač pohyboval. To umožňuje lekárovi na diaľku ovládať polohu senzora a zároveň vidieť ultrazvukové obrazy v reálnom čase.

V sanitke je umiestnená kamera prenášajúca vo vysokom rozlíšení pohľad na jej vnútro, na pacienta a na záchranára na monitor, ktorý sa nachádza v ambulancii lekára.

Pozrite siEÚ vyčlenila pre siete 5G pásmo 26 GHz. Dostupné musí byť do konca roku 2020

Sono vyšetrenie vykonávané záchranármi v teréne a na diaľku analyzované odborným lekárom prinesie pacientom aj záchranným tímom rad výhod. Okrem urýchlenia diagnóz pre pacientov zníži počet výjazdov sanitiek a návštev na pohotovosti.

Rýchlejšia diagnostika okrem prínosov pre pacientov zlepší aj efektivitu zdravotníckych zariadení. Aspoň v prípade, že pacient nebude postihnutý „5G fóbiou“ a nechá sa záchranármi vyšetriť.

ZdrojTelecomTV

Komentáre k článku