Bosch a TomTom tvoria radarové mapy pre robotické autá

ZDROJ | Bosch

Bosch je globálnym lídrom na trhu radarových senzorov so 77 GHz technológiou a detekčným dosahom do 250 metrov. Pre porovnanie, video senzory majú maximálny dosah detekcie do 150 metrov a môžu byť obmedzené zlou viditeľnosťou v hmle, alebo pri hustých zrážkach.

Od roku 2015 spolupracuje Bosch s výrobcom navigačných systémov a chytrých hodiniek TomTom na radarovom značkovaní ciest a jeho integrácii do máp s vysokým rozlíšením.

ZDROJ | Bosch

Produktom tejto spolupráce je systém radarových cestných značiek („radar road signature“), predstavujúci krok smerom k autonómnym vozidlám.

Pozrite siNVIDIA naplno vstupuje na trh autonómnych automobilov aj vďaka Boschu

Na vytvorenie máp sú využité radarové signály prenášané jazdiacimi automobilmi na zber dát z miliárd reflexných bodov odrazených od okolitých štruktúr, akými sú dopravné značky, zvodidlá a rozdeľovače pruhov.

Radarové dáta sa potom prenášajú na cloudový server a integrujú sa do mapového systému TomTom, ktorý je následne sprístupnený automobilom na ceste.

Viacvrstvové mapy

Pre automatizované riadenie sú mapy s vysokým rozlíšením nevyhnutné. Poskytujú informácie presahujúce oblasť, ktorú dokážu sledovať snímače. Na rozdiel od máp pre dnešné navigačné zariadenia sú takéto mapy tvorené viacerými prekrývajúcimi sa vrstvami.

Autonómne vozidlo môže určiť svoju pozíciu v jazdnom pruhu pomocou lokalizačnej vrstvy obsahujúcej radarové cestné značky a ďalšiu mapu s video lokalizáciou. Porovnáva informácie o objektoch, ktoré získal prostredníctvom svojich priestorových senzorov s informáciami z lokalizačnej vrstvy. Takto môže vozidlo určiť svoju relatívnu polohu voči iným objektom.

https://www.youtube.com/watch?v=0hO5xHpq3w0

Plánovacia vrstva slúži na výpočet manévrov (plánovanie trajektórie) počas automatizovanej jazdy. Plánovacia vrstva obsahuje aj informácie o priebehu cesty, dopravných značkách a rýchlostných limitoch, zákrutách a prechodoch. Vozidlo tak môže napríklad rozhodnúť, kedy má meniť jazdné pruhy.

Poslednou je dynamická vrstva, obsahujúca informácie o meniacej sa dopravnej situácii, ako sú dopravné zápchy, stavebné práce, nebezpečenstvá na ceste, alebo dostupné parkovacie miesta.

Pozrite si

Každú z týchto vrstiev mapy s vysokým rozlíšením pre automatizovanú jazdu bude treba pravidelne aktualizovať, dynamickú dokonca v reálnom čase.

Náročná aktualizácia

Pre diaľnice v Európe, Severnej Amerike a ázijsko-pacifickej oblasti bude za týmto účelom potrebné vytvoriť flotilu približne milióna vozidiel, myslí si člen predstavenstva spoločnosti Bosch Dr. Dirk Hoheisel. Aktuálne údaje pre každú z vrstiev budú generované palubnými snímačmi vozidiel počas jazdy.

Pozrite siTomTom VIO – prvá navigácia pre skúter so štýlovým dizajnom

Podľa spoločnosti Bosch môžu autonómne vozidlá použitím radarovej mapy určiť polohu jazdných pruhov s presnosťou na niekoľko centimetrov. Vozidlá zbierajúce tieto údaje by sa mali na cestách v Európe a v USA objaviť do roku 2020.

ZdrojBosch

Komentáre k článku