Bosch investuje miliardy do opatrení v ochrane klímy a kvality ovzdušia

ZDROJ | Bosch

Pre Bosch Group bol obchodný rok 2018 úspešným. Spoločnosť zvýšila svoj predaj na rekordných 78,5 miliardy eur.

Aj napriek veľkým počiatočným investíciám v oblastiach, ako sú elektrifikácia a automatizácia mobility, sa prevádzkový EBIT v roku 2018 opäť zvýšil, a to na 7,0 percent. Bosch zvýšil svoje výdavky na výskum a vývoj na 7,3 miliardy eur.

ZDROJ | Bosch

V tomto roku Bosch očakáva utlmenie ekonomického vývoja. Spoločnosť predpokladá, že svetová ekonomika porastie len o 2,3 percenta. Medzi faktory, ktoré vyvolávajú tlak na svetovú ekonomiku, patria obchodné spory, vysoká miera zadlženosti v európskych krajinách a pokles automobilovej výroby.

Napriek náročnému prostrediu v priemyselných odvetviach a regiónoch, ktoré sú pre Bosch dôležité, spoločnosť očakáva, že jej predaj v roku 2019 mierne prekoná svoju úroveň za rok 2018. Bez ohľadu na krátkodobý výhľad Bosch Group zintenzívňuje svoje úsilie v boji proti zmene klímy a zlepšovanie kvality ovzdušia.

Od roku 2020 bude Bosch prvou uhlíkovo neutrálnou priemyselnou spoločnosťou

Podľa Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA = International Energy Agency) je výroba zodpovedná za takmer tretinu celosvetových emisií oxidu uhličitého. To je tiež dôvod, prečo Bosch zintenzívňuje svoje už aj tak úspešné úsilie v oblasti znižovania emisií CO2.

ZDROJ | Bosch

Bosch je prvá veľká priemyselná spoločnosť, ktorá realizuje ambiciózny plán dosiahnuť uhlíkovú neutralitu za zhruba jeden rok. Od roku 2020 už nebude Bosch zanechávať uhlíkovú stopu. Všetkých 400 pobočiek Bosch na celom svete bude uhlíkovo neutrálnych.

Na ceste za dosiahnutím tohto cieľa sa bude spoločnosť spoliehať na štyri kľúčové aspekty. Bosch zvýši energetickú efektívnosť, zvýši podiel obnoviteľných zdrojov energie pri svojich dodávkach energií, nakúpi viac zelenej energie a vykompenzuje nevyhnutné emisie CO2.Takto sa v roku 2020 do ovzdušia nedostane 3,3 miliónov ton emisií CO2.

Lepšia kvalita ovzdušia: takmer nulové znečistenie

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO = World Health Organization) približne 90 percent svetovej populácie dýcha toxický vzduch. To je tiež dôvod, prečo si spoločnosť Bosch dala tento ambiciózny cieľ.

ZDROJ | Bosch

Projekt spoločnosti zameraný na zníženie látok znečisťujúcich ovzdušie na takmer nulovú úroveň je postavený na troch pilieroch: Bosch vyvíja technológie pohonov s nízkymi emisiami, spolupracuje s obecnými zastupiteľstvami na projektoch podpory plynulej dopravnej prevádzky a vo svojich vlastných pobočkách zavádza firemný systém riadenia mobility.

Optimalizácia spaľovacích motorov za využitia umelej inteligencie

Spoločnosť predpokladá, že zhruba 75 percent všetkých nových automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel budú v roku 2030 aj naďalej poháňané spaľovacími motormi. Preto Bosch naďalej investuje značné sumy do optimalizácie benzínových a naftových motorov.

ZDROJ | Bosch

Na ďalší vývoj spaľovacích motorov spoločnosť tiež využíva umelú inteligenciu. S jej pomocou napríklad Bosch vykonáva prediktívnu kontrolu dodatočnej úpravy podľa vzorcov, ktoré vyplývajú z individuálneho správania pri riadení, čo môže ďalej znížiť emisie vozidiel.

O 20 percent menej znečisťujúcich látok

Spoločnosť Bosch v súčasnosti diskutuje s takmer 100 európskymi obcami o tom, aké sú možnosti zlepšenia kvality ovzdušia. Práve prebieha testovanie mobilných meracích analyzátorov Bosch v Stuttgarte, Paríži a Marseille.

ZDROJ | Bosch

Tieto novovyvinuté jednotky nepretržite merajú obsah znečisťujúcich látok v ovzduší. Výsledky meraní a simulácie majú poskytnúť ďalší pohľad na vzťah medzi emisiami vozidla a znečistením životného prostredia.

Jeden projekt v meste Stuttgart ukázal, že plynulá dopravná prevádzka môže znížiť znečisťujúce emisie z existujúceho vozového parku až o 20 percent. V budúcnosti bude možné pomocou dát z meracích boxov vytvoriť vysoko presné mapy koncentrácie znečisťujúcich látok, pomocou ktorých bude následne možné optimalizovať riadenie prevádzky.

Elektromobilita: 14 miliónov vozidiel do konca roka 2022

Bosch tiež očakáva, že významnú úlohu v zlepšovaní kvality ovzdušia budú hrať elektrické vozidlá. Na vznikajúcom masovom trhu s elektromobilitou usiluje Bosch o vedúce postavenie.

ZDROJ | Bosch

Komponenty pohonných jednotiek sú už súčasťou viac ako milióna elektromobilov na celom svete. Do konca roka 2022 by sa tento počet mal zvýšiť na 14 miliónov.

Bosch chce tiež pomôcť urobiť prielom v oblasti technológií palivových článkov. S týmto cieľom spoločnosť Bosch nedávno informovala o spolupráci so švédskym výrobcom zásobníkov na palivové články Powercell.

Automatizovaná jazda: nižšia spotreba a menej emisií

Automatizácia dopravy tiež prispeje k lepšej kvalite ovzdušia. Podľa firmy KE Consult, ktorá sa zaoberá prieskumom, je možné automatizovanou jazdou znížiť spotrebu paliva o viac ako 30 percent.

ZDROJ | Bosch

V súčasnosti pracuje v spoločnosti Bosch v oblasti automatizovanej jazdy viac ako 5 000 inžinierov, čo je takmer dvakrát toľko ako pred dvomi rokmi.

Na ceste k automatizovanej jazde prispievajú k rastu asistenčné systémy pre vodiča. Očakáva sa, že predaj v tomto roku vzrastie o takmer 15 percent. Predaj radarových senzorov sa má zvýšiť o 20 percent a predaj video senzorov o 30 percent.

ZdrojBosch

Komentáre k článku