Bezplatný kurz Elements of AI vám priblíži fungovanie umelej inteligencie

ZDROJ | Elements of AI

Fungovanie umelej inteligencie najnovšie môžete spoznať aj formou e-learningu. Centrum pre umelú inteligenciu na Slovensku otvorilo digitálne brány medzinárodného akreditovaného osvetového programu Elements of AI, do ktorého sa môže zapojiť ktokoľvek. Úspešný absolvent obdrží na konci certifikát.

Kurz Elements of AI vytvorili partneri z Univerzity v Helsinkách a spoločnosť Reaktor Innovations, Ltd. s podporou fínskej vlády a Európskej komisie. Na slovensko prichádza pod gesciou Centra pre umelú inteligenciu na Slovensku (CUI) AIslovakIA a jeho odborným garantom je Univerzita Komenského v Bratislave. Dostupný je bezplatne pre kohokoľvek, kto si chce osvojiť úplné základy AI a zvyšovať si tak digitálne zručnosti a IT gramotnosť.

Kurz sa skladá zo šiestich častí, ktoré objasňujú rôzne aspekty AI, ako napríklad definície, základy pravdepodobnosti, neurónové siete, strojové učenie a implikácie na spoločnosť. Počas výučby sa študenti vžívajú do roly pracovníkov, voličov, aj do role konzumentov médií a rôznych produktov. Kurz by malo byť možné absolvovať v priebehu 25 až 50 hodín, v závislosti od vzdelania účastníka.

Samotný projekt Elements of AI pochádza z Fínska, kde žije populácia s najvyššou úrovňou základných a pokročilých digitálnych zručností v Európe. Do dnešného dňa kurz absolvovalo vyše 620 000 ľudí z viac ako 160 krajín sveta. Podľa doterajších štatistík takmer 40 % účastníkov tvoria ženy a viac než 25 % tvoria ľudia starší ako 45 rokov.

Pozrite siRobotický pes Artaban zo Slovenska má pomáhať celému svetu

Podľa Mareka Antala, štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sa kurz teší čoraz väčšiemu záujmu vo svete: “Vítame, že naši partneri zo súkromného a akademického prostredia prišli s iniciatívou spustenia kurzu Elements of AI na Slovensku. Sme presvedčení, že absolvovanie tohto kurzu pomôže nielen odstrániť prípadné obavy z tejto prelomovej technológie ale zároveň aj vyvolať záujem o jej ďalšie štúdium, rozvoj či zodpovedné využitie vo výskumnej a pracovnej sfére.

ZDROJ | Elements of AI

Do kurzu sa je možné zapísať cez webovú stránku národnej platformy AIslovakIA. Prístupný je aj cez vzdelávacie platformy spoločnosti Google Slovensko, teda cez Digitálnu Garáž, AI Hub na stránke Grow with Google a nájsť sa bude dať aj medzi školeniami na témy AI v rámci pripravovaných programov pre startupy a podnikateľov. Čoskoro by sa mal sprístupniť aj na stredných školách a slovenských univerzitách.

Odbornú úroveň kurzu garantuje prof. Igor Farkaš a jeho tím z Katedry aplikovanej informatiky Univerzity Komenského v Bratislave: „Trochu sme sa s kolegyňou doc. Máriou Markošovou a dvoma mojimi doktorandmi natrápili, kým sme vhodne upravili niektoré časti slovenskej verzie. Problém bol v tom, že niektoré anglické odborné termíny nemajú svoje priamočiare slovenské ekvivalenty, a tak sa ťažko prekladajú. Text sme vhodne upravili, aby bol čo najzrozumiteľnejší pre každého. Sme radi, že v pilotnej fáze nám pomohol prof. Sinčák z Technickej univerzity v Košiciach so svojimi študentami. Výhodou online kurzu je to, že ho každý môže robiť svojím tempom, v ľubovoľnom čase.

ZdrojTlačová správa

Komentáre k článku