Európsky „Bezpečný prístav“ nahradí „Štít súkromia“

Od roku 2013 požaduje Európska únia od USA obnovenie dôvery v oblasti ochrany osobných dát. Situácia sa vyhrotila potom, čo v októbri 2015 Európsky súd zrušil dohodu Safe Harbor (Bezpečný prístav). Program Safe Harbor fungoval od roku 2000, ale bol zrušený kvôli obavám z masového dohľadu USA (aj) nad osobnými údajmi Európanov.

Na nový systém – štít súkromia (Privacy Shield), ktorý má byť štítom na ochranu osobných údajov, dohliadne americké ministerstvo obchodu a Federálna obchodná komisia (FTC). Podľa Európskej komisie budú súkromné spoločnosti v USA čeliť sprísneným povinnostiam pri ochrane osobných údajov Európanov, vrátane zvýšeného monitoringu a lepšej transparentnosti. V prípade pochybností má spory riešiť nový špecializovaný ombudsman.

Pozrite siUSA nie sú „bezpečným prístavom“ pre európske dáta

Problémy sa vyostrili po vypuknutí škandálu s odpočúvaním európskych prominentov americkou NSA v júni 2013. Už v novembri 2013 navrhla Európska komisia 13 zmien v režime transatlantických transferov osobných údajov.

EÚ a USA sa dohodli na nových pravidlách pre výmenu dát pri trestnom konaní v septembri 2015 a o mesiac neskôr vyhlásil Súdny dvor Európskej únie (CJEU) dohodu Safe Harbour za neplatnú.

Európska exekutíva však vytvorila alternatívne nástroje, ktoré aj naďalej umožňovali posielanie dát do USA. Politická dohoda o štíte Privacy Shield bola dosiahnutá 2. februára 2016.

Bezpečný štít-EU-USA
ZDROJ | EK

Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová považuje dohodu za dobrú. „Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA je pevným novým rámcom založeným na dôraznom presadzovaní a monitorovaní, jednoduchších prostriedkoch nápravy pre jednotlivcov a prvýkrát písomnom ubezpečení našich amerických partnerov, pokiaľ ide o obmedzenia a záruky týkajúce sa prístupu k údajom zo strany verejných orgánov z dôvodov národnej bezpečnosti,“ uviedla V. Jourová.

Pozrite siNSA chce identifikovať používateľov smartfónov z pohybu prsta

Európania navyše získajú možnosť prostredníctvom vnútroštátnych orgánov na ochranu osobných údajov bezplatne podávať sťažnosti, ktoré bude musieť Federálna obchodná komora vyriešiť.

Európska komisia spresnila, že pred prijatím konečného rozhodnutia kolégiom komisárov budú ešte prebiehať konzultácie s výborom zloženým zo zástupcov členských štátov.

Pozrite siJe NSA sledovanie vašou nočnou morou? Šifrujte svoje e-maily. Úplne

Očakáva sa, že členské štáty EÚ budú novú zmluvu ratifikovať, hoci ju musia ešte schváliť európski regulátori na ochranu osobných dát, a niektoré súkromné skupiny ju plánujú napadnúť na súde. A čo si myslíte vy? Veríte, že v ére neurónových sietí a umelej inteligencie bude garantom nezneužívania osobných údajov skupina úradníkov? Ktovie, či by nejaký zvláštny ombudsman nemohol riešiť aj prípady únikov citlivých dát po útokoch hackerov, alebo phishing?

ZdrojEurActiv.sk

Komentáre k článku