Bežný život sa spojí s virtuálnou a rozšírenou realitou vďaka sieťam 5G

Sedem z desiatich spotrebiteľov sa domnieva, že virtuálna realita (VR) a rozšírená realita (AR) sa stanú bežným štandardom v oblasti médií, vzdelávania, práce, sociálnych interakcií, cestovného ruchu a maloobchodu. Spotrebitelia očakávajú, že virtuálne obrazovky začnú v priebehu jedného roka nahrádzať televízory a kiná.

ZDROJ | Ericsson

Aby sa virtuálna realita a rozšírená realita mohli zlúčiť s fyzickou realitou a stali sa bežnými, pre mobilitu, zlepšenie spoločenských skúseností a riešenie problémov s nevoľnosťou je rozhodujúca 5G sieť.

Pozrite siEricsson buduje 5G sieť pre Zimné olympijské hry 2018

https://www.youtube.com/watch?v=rY9o3E4rOlo

Aj k týmto zisteniam dospela spoločnosť Ericsson v rámci svojej aktuálnej štúdie ConsumerLab – Merged Reality. Štúdia uvádza, že ak sa hranice medzi vnímaním fyzickej a virtuálnej reality začnú stierať, mohlo by to mať výrazný vplyv na životy ľudí a spoločnosť. Spôsob, akým žijeme, pracujeme a prijímame informácie a médiá, sa zásadne zmení.

Pozrite siEricsson, Orange a PSA spolupracujú na vývoji 5G pripojených vozidiel

ZDROJ | Ericsson

Reality sa nezlúčia, ak je používateľ pripojený k počítaču alebo odpojený od fyzickej reality. Prví používatelia, ktorý VR/AR preberajú, očakávajú, že ústrednú úlohu budú hrať siete budúcej generácie ako 5G.

ZDROJ | Ericsson

36 % z nich od 5G očakáva, že zabezpečí VR/AR mobilitu prostredníctvom stabilnej, rýchlej a širokopásmovej siete. 30 % zástancov technologických inovácií očakáva, že 5G umožní bezdrôtové pripojenie náhlavných súprav pre virtuálnu realitu.

Pozrite siHuawei, China Mobile a SAIC Motor predviedli 5G diaľkové riadenie automobilu

ZDROJ | Ericsson

Kvalitatívny výskum v štúdii zahŕňal sériu diskusií medzi inovatívnymi cieľovými skupinami, prebiehajúcu vo virtuálnej realite, s účastníkmi zo Severnej Ameriky a Európy, ako aj s tradičnými cieľovými skupinami so súčasnými používateľmi VR z Japonska a Južnej Kórey.

ZDROJ | Ericsson

Vykonaná bola aj séria kvalitatívnych testov virtuálnej reality s 20 zamestnancami spoločnosti Ericsson, aby sa zistilo, akým spôsobom vyvoláva oneskorenie v rámci virtuálnej reality nevoľnosť.

Pozrite siEricsson, Verizon a Intel ukázali „rýchle a zbesilé“ 5G  

V kvantitatívnej časti štúdia uvádza výsledky prieskumu, uskutočneného medzi 9 200 spotrebiteľmi vo veku od 15 do 69 rokov z Francúzska, Nemecka, Talianska, Japonska, Južnej Kórey, Španielska, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov o znalosti konceptu virtuálnej reality.

Pokiaľ vás zaujímajú detailné podrobnosti štúdie Merged Reality, môžete si ju prečítať v úplnom znení v angličtine na stránkach Ericsson ConsumerLab, alebo stiahnuť vo formáte PDF.

ZdrojEricsson

Komentáre k článku