Bezdrôtové nabíjanie elektromobilov „na dlhé lakte“

Obidve metódy bezdrôtového prenosu silovej elektriny – elektromagnetická indukcia, aj magnetická rezonancia (známa ako WiTricity), vyžadujú pomerne tesné a v prípade indukcie aj čo najpresnejšie nastavenie prijímacej a vysielacej elektródy. So stúpajúcou vzdialenosťou, resp. s osovou nesúmernosťou výrazne klesá amplitúda a tým aj účinnosť prenosu.

 Dengyo-Volvo

Spoločnosti Nihon Dengyo Kosaku (Dengyo) Co Ltd a Volvo Technology Japan však vyvinuli riešenie na bezdrôtový prenos elektriny, ktoré dokáže fungovať na omnoho väčšiu vzdialenosť, než obvyklé desiatky centimetrov. Podľa vývojového týmu dokáže nový systém prenášať výkon 10 kW na vzdialenosť 4-6 metrov a uplatnenie by mal nájsť práve pri nabíjaní elektromobilov, vrátane autobusov a nákladných áut s elektrickým pohonom.

Dengyo-Volvo

Demonštrácia bezdrôtového prenosu a prenosový panel zostavený z ôsmich „recten“

Systém používa tzv. „recteny“ (podľa angl. „antenna“ a „rectifier“, teda anténa s modifikátorom signálu) a priamo mení elektromagnetické pole na elektrický prúd. Špecifický výstupný výkon je 3,2kW/ma vyšší, pri účinnosti konverzie cca 84%, pričom prenos beží v pásme 2,45 GHz. (Nechcem si predstaviť, čo to môže spôsobiť s WiFi 802.11b,g,n operujúcom tiež v pásme 2,4 GHz, ale to nechajme na regulačné orgány a štandardizačné inštitúcie.) Spočnosť Volvo Technology Japan bola vytvorená v roku 2012 ako výskumno-vývojová základňa švédskeho AB Volvo pre Áziu a plánuje bezdrôtový prenos aplikovať v komerčných elektromobiloch a autobusoch.

 

Foto: Tech-On!