Zei

Zei – pohodlný spôsob sledovania času v práci

Zei je polygón, ktorý by vám mohol pomôcť pri časovej organizácií pracovných úloh a zvýšenia produktivity v rámci vášho pracovného času.