USB-C dostane svoj vlastný bezpečnostný protokol

USB-C port využíva čoraz väčší počet zariadení, s čím narastá aj potenciálne bezpečnostné riziko. Jeho súčasťou sa preto stane kryptografická autentifikácia.