Keď uhlíková stopa zmizne bez stopy

„Nie je všetko zelené, čo vyrába energiu z obnoviteľných zdrojov“. Tak by mohla znieť parafráza známeho príslovia. Každý výrobok totiž zanecháva tzv. uhlíkovú stopu. Alebo nie?

Sme ďaleko, ale stále „vo vnútri“

Naše technológie ani znalosti zatiaľ neumožňujú medzihviezdne lety. Hoci prvé človekom vyrobené prístroje už dávno prekonali vzdialenosť k poslednej planéte slnečnej sústavy, stále sú v moci Slnka.

Jadrový odpad: namiesto katastrofy požehnanie?

Vyhorené jadrové palivo, ale aj časti technológie z primárnej zóny jadrových reaktorov predstavujú výraznú ekologickú záťaž. Hlbinné úložiská sa však nakoniec môžu stať zlatou baňou.

Sú tu tetované senzory. Pre naše dobro?

Nechcem byť príliš paranoidný, ale všetky tie povinné označovania živých bytostí vyvolávajú aj otázniky, ak nie priam obavy. Sotva to skončí pri psoch, či hospodárskych zvieratách.

Batérie zinok-vzduch môžu odštartovať éru kyborgov

Biobatérie, ktoré poháňa ľudské telo a zároveň slúžia ľuďom sú možno tou revolúciou, na ktorú sme čakali. Začnú sa miešať hranice medzi živým organizmom a strojom?