Astrofyzici mieria na červie diery. Otvoria brány k iným vesmírom?

ZDROJ | Wikipedia

Nová štúdia vedcov načrtáva metódu identifikácie špekulatívneho, napriek tomu však vedecky akceptovaného fenoménu, ktorý už dlho zamestnáva predstavivosť fanúšikov sci-fi. Červie diery majú tvoriť prechod medzi dvoma samostatnými oblasťami časopriestoru vo vesmíre.

Takéto „diery v časopriestore“ by mohli spojiť jednu oblasť nášho vesmíru s inou, vzdialenou oblasťou nášho, či dokonca paralelného vesmíru.

Pozrite siČierne diery naživo: NASA ukázala unikátnu vizualizáciu

Možno vás prekvapí, že červie diery ako most medzi dvoma vzdialenými bodmi v časopriestore zapadá do súčasných fyzikálnych modelov, vrátane teórie relativity, hoci sme zatiaľ nenašli žiadny dôkaz ich existencie. To ale donedávna platilo aj o „obyčajných“ čiernych dierach.

Diagram Schwarzschildovej červej dieryZDROJ | Wikipedia

Vedci z Univerzity v Buffale teraz publikovali metodiku pomocou ktorej by sme mohli objavovať červie diery dokonca v našej galaxii. V štúdii fyzici navrhujú, aby sa na ich detekciu použilo sledovanie anomálií obežnej dráhy hviezd blízko supermasívnych čiernych dier.

Metóda sa zameriava na hľadanie červej diery v okolí objektu Sagittarius A* v strede Mliečnej dráhy, ktorý sa považuje za superhmotnú čiernu dieru. Podľa teoretikov by sa takéto čierne diery mali nachádzať v centre väčšiny galaxií.

Pozrite siVedci použijú celoplanetárny teleskop EHT, aby uvideli čierne diery

Vedci predpokladajú že ak tam červia diera existuje, blízke hviezdy by boli ovplyvnené gravitáciou hviezd na druhom konci tunela. Malé odchýlky očakávanej obežnej dráhy hviezd v blízkosti Sagittaria A* by mohli potvrdiť prítomnosť červej diery.

Červia diera ako skratka v časopriestore.ZDROJ | Wikipedia

„Ak máte dve hviezdy, jednu na každej strane červej diery, mala by hviezda na našej strane reagovať na gravitačný vplyv hviezdy, ktorá je na strane druhej,“ hovorí autor štúdie Dejan Stojkovic. „Gravitačný tok prechádza červou dierou, takže ak mapujete očakávanú obežnú dráhu hviezdy okolo Sagittaria A*, mali by ste vidieť odchýlky tejto obežnej dráhy, ak tu existuje červia diera s hviezdou na druhej strane.“

Vedci vybrali ako najvhodnejší objekt pozorovania hviezdu S2, ktorá obieha čiernu dieru. Prerušenia a odchýlky očakávanej dráhy tejto hviezdy by mohli poskytnúť prvý dôkaz červej diery, ak je pozorovaná dostatočne dlho.

S touto metódou je však spojených viacero otáznikov. Súčasná technológia zatiaľ nie je dostatočne výkonná na odhalenie porúch na obežnej dráhe S2, ktoré by mohli naznačovať červiu dieru. Vedci však tvrdia, že pokročilé meracie techniky, ktoré sú už na obzore, by to mohli zvládnuť.

Umelecká predstava čiernej diery Sagittarius A*.ZDROJ | NASA/JPL-Caltech

Ďalším problémom však je, že prípadné zistené odchýlky obežnej dráhy S2 nemusia byť nutne spôsobené vplyvom červej diery.

Stojkovic navyše poznamenáva, že ak sa aj červie diery podarí odhaliť, nebudú s tým spojené vymoženosti cestovania, aké poznáme zo sci-fi. Aby sme to zvládli, potrebovali by sme „zapojiť mágiu“, dodáva Stojkovic.

A ak by sme to aj dokázali, červia diera v strede galaxie je od nás vzdialená asi 25 000 svetelných rokov. To je dosť veľká zachádzka na dosiahnutie časopriestorovej skratky. Nikto ale nemôže vylúčiť, že iné červie diery môžu existovať podstatne bližšie.

ZdrojUniversity at Buffalo,New Atlas

Komentáre k článku