Apple chce pre svoje výrobky používať 100 % recyklované materiály

ZDROJ | Apple

22. apríl je tzv. „Deň Zeme“ a pri tejto príležitosti firmy, štátne i mimovládne organizácie zvyknú organizovať rôzne enviromentálne akcie, prípadne zverejňujú svoje reporty a plány do budúcnosti v tejto oblasti.

ZDROJ | Apple

Jedna z najvýznamnejších svetových firiem, Apple, taktiež prispieva svojou troškou a sprístupnila svoju Správu o životnom prostredí za rok 2016 (PDF), v ktorej sa okrem iného zaväzuje s ukončením využívania vzácnych minerálov a kovov, aby ich ťažba mohla byť postupne obmedzovaná až zastavená.

ZDROJ | Apple

Apple pracuje na vytvorení uzavretého dodávateľského reťazca, ktorý by mal túto víziu uskutočniť. Zároveň chce pre svoje výrobky používať 100 % recyklované materiály. A to aj tým spôsobom, že bude rozoberať staršie produkty a ich súčasti recyklovať pre nové výrobky.

ZDROJ | Apple

Na tento účel už vyvinula robotickú linku Liam, ktorý slúži na rozoberanie iPhonov 6. Apple má v pláne viacero takýchto investícií. Taktiež chce vo väčšej miere apelovať na svojich zákazníkov, aby jeho produkty, ktoré už nepoužívajú, vracali firme naspäť a napomáhali jej v recyklácii starých produktov.

ZDROJ | Apple

V spomenutej správa Apple, okrem iného uvádza, že 96 % energie, ktorú používajú zariadenia spoločnosti Apple po celom svete, pochádza z čistých zdrojov energie a 100 % elektriny, ktorá napája dátové centrá Apple, pochádza zo zdrojov solárnej, vodnej a veternej energie.

ZDROJ | Apple

Ďalej čo sa týka obalových materiálov, 99 % obalov používaných pre výrobky spoločnosti Apple je dôsledne vyberaných. Panenský papier pre ne využívaný pochádza z chránených udržateľných lesov. Spoločnosť úspešne chráni alebo vytvára dostatok „pracovných“ lesov na pokrytie všetkých svojich obalových potrieb.

ZDROJ | Apple

Viac o enviromentélnej téme Apple zverejnil na svojej stránke Environment. V prípade záujmu si celú správu vo formáte PDF stiahnuť zo stránky Apple.

ZDROJ | Apple

Pred záverom si ešte pozrite videá, ktoré zábavnou formou sprostredkúvajú postoj firmy k enviromentálnej téme a recyklácii.

https://www.youtube.com/watch?v=eH6hf6M_7a8
https://www.youtube.com/watch?v=pHOne3_2IE4
https://www.youtube.com/watch?v=8bLjD5ycBR0
https://www.youtube.com/watch?v=tNzCrRmrtvE

ZdrojApple

Komentáre k článku