Aktivisti v UK chcú zrušiť spaľovacie autá do roku 2030

ZDROJ | VW

Súčasná zložitá ekonomická situácia, za ktorú zodpovedajú vlády vo väčšine krajín, prijímajúce pod záštitou boja proti pandémii COVID-19 najrôznejšie reštrikcie, ukazuje, že niektorým segmentom výroby sa darí viac, ako iným. Patria k nim aj elektromobily, ktorých predaj rastie napriek tomu, že automobilky vo všeobecnosti zápasia s prepadom produkcie.

Pekným príkladom je Tesla, ktorá sa venuje len výrobe elektromobilov a záložných zdrojov a za posledné dva štvrťroky zaznamenala výborné výsledky.

Pozrite siElektromobily sú drahšie, no aj tak stoja menej ako „klasika“

Vidia to, samozrejme, aj ostatné automobilky, preto podporujú svoje portfólio alternatívnych pohonov. Súčasný vývoj, pozitívne naklonený rastu predaja elektrických áut motivuje aj ich priaznivcov, a tí by chceli autá so spaľovacími motormi – nielen dieselové, ale aj benzínové – poslať do minulosti čo najskôr.

ZDROJ | Audi

Vznikajú preto organizácie, ktoré reprezentujú ich záujmy a lobujú u predstaviteľov výkonnej moci a u zákonodarcov, aby vytvárali čo najlepšie podmienky a stimuly pre elektromobily. Jednou z takýchto neziskových organizácií je aj Electric Vehicle Association (EVA) England.

Toto spotrebiteľské združenie bolo založené na podporu záujmov súčasných a budúcich vlastníkov elektrických vozidiel v Anglicku. Podobné organizácie už existujú napríklad v Škótsku, Nórsku, Holandsku, Kanade a USA.

Asociácia EVA England uskutočnila svoj vlastný prieskum týkajúci sa postupného ukončenia predaja tradičných vozidiel s motorom s vnútorným spaľovaním (ICE). Vláda Spojeného kráľovstva ho plánuje utlmiť do roku 2035.

ZDROJ | Tesla

Podľa prieskumu sa 82 percent z 1 114 respondentov domnieva, že obmedzenie by sa malo urýchliť, pričom 60 percent uviedlo, že optimálne by bolo zákaz predaja „spaľovákov“ posunúť do roku 2030.

Prieskum tiež ukázal, že takmer všetci opýtaní (96 %) sa domnievajú, že skoršie vyraďovanie vozidiel ICE by malo pozitívny vplyv na verejné zdravie a 72,9% uviedlo, že by pozitívne ovplyvnilo aj britské hospodárstvo.

Aj na základe tohto prieskumu EVA England vyzýva vládu Spojeného kráľovstva, aby posunula zákaz predaja ICE vozidiel na rok 2030, a navrhuje zavedenie šrotovného, ​​grantov, pôžičiek a ďalších investícií do nabíjacej infraštruktúry s cieľom stimulovať prechod na elektromobily.

ZDROJ | Tesla

„Nachádzame sa na kritickej križovatke automobilovej histórie našej krajiny,“ povedala Bridget Phelps, predsedkyňa EVA England.  „Klimatická zmena si vyžaduje, aby sme čo najrýchlejšie očistli ovzdušie. Vývoj elektrických automobilov a dodávok, ich batérií a obnoviteľnej energie vytvorí pracovné miesta a umožní cestu k udržateľnejšiemu hospodárstvu,“ myslí si B. Phelps.

Pozrite siDotácie na elektromobily po nemecky? 9 000 € na elektromobil pre všetkých

Nuž, prehnané očakávania o znižovaní emisií skleníkových plynov v súvislosti s rozvojom elektromobility mať netreba. Cestná automobilová dopravy ich totiž produkuje len malé percento. Pre väčšiu redukciu by bolo potrebné elektrifikovať aj leteckú a lodnú dopravu a kompletne aj železničnú a zamerať sa aj na výrobu elektriny, tepla a priemyselnú výrobu.

Ale elektromobily – či už batériové, alebo vodíkové – umožnia markantne zlepšiť kvalitu ovzdušia a tým aj kvalitu života v mestách a v osídlených lokalitách všeobecne.

ZdrojINSIDEEVs

Komentáre k článku