Ako vyzerá ozónová vrstva dnes? Jej aktuálnu mapu nájdete vďaka NASA aj online

ZDROJ | NASA

Šestnásty september si svet pri príležitosti podpísania Montrealského protokolu z roku 1987 pripomína Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy Zeme. Ako vlastne ozónová vrstva vyzerá a v akom stave je dnes, už nemusíte hľadať v učebniciach. Aktuálny pohľad na ňu vám poskytne dokonca aj NASA.

V roku 1994 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN na 16. september Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy Zeme. Svet by si mal v tento deň pripomínať podpísanie Montrealského protokolu z roku 1987, ktorým bola obmedzená výroba a spotreba chemických látok, ktoré dokázateľne poškodzujú ozónovú vrstvu a tým vytvárajú pre život na Zemi nebezpečnú ozónovú dieru.

Až po rokoch sa ukázalo, ako veľmi bola táto dohoda dôležitá. Najnovšia štúdia Lancasterovej univerzity a NASA zverejnená tento rok dokazuje, že Montrealský protokol dokázal zabrániť dodatočnému otepleniu Zeme o 0,85 stupňa Celzia. Nebyť prísnych regulácií, stenčená ózonová vrstva by na povrch Zeme prepustila viac škodlivého ultrafialového svetla, ktoré by doslova spálilo povrch rastlín dôležitý pre absorpciu oxidu uhličitého zo vzduchu.

V akom stave je teda ozónová vrstva dnes? Učebnice môžete odložiť, najnovšie dáta a mapy nájdete priamo na webovej stránke Goddardovho centra pre vesmírne lety agentúry NASA.

ZDROJ | NASA

Najviditeľnejšia na mape je rozhodne ozónová diera nad Arktídou a Antarktídou znázornená modro-fialovou farbou, ktorej postupný vznik a každoročné zväčšovanie od roku 1979 môžete vidieť v historických záznamoch NASA. Ozónová diera vzniká na tomto mieste každoročne zhruba v období tamojšej jari, teda najmä v období od septembra do decembra.

Komentáre k článku