Aj vy oslavujete Deň Pí? 4 fakty o tejto matematickej konštante

Viete aký je dnes deň? Pre nás, stredoeurópanov, je podľa kalendára 14. marca, číselne zapísané 14. 3. Avšak, Američania majú zvláštny zvyk písať dátum opačne. Podľa ich kalendára je dnes 3.14. Pripomína vám tento zápis niečo?

Áno, takto sa zapisuje známa a nepostrádateľná matematická konštanta Pí, alebo aj Ludolfovo číslo. Teda jej najskrátenejšia, v matematike najčastejšie používaná hodnota 3,14. Čo však ešte o tom to čísle vieme?

Pi-unrolled-720

1,

Niektorí fanúšikovia Dňa Pí (Pi Day) oslavujú tento „sviatok“ presne 14. 3. o 13:59:26. Vysvetlenie je jednoduché. Ak aplikujeme americký spôsob zápisu na dátum aj čas tak dostaneme: 3.14, 1:59:26 PM. Keď to spojíme, dostaneme číslo Pí zaokrúhlené na 7 desatinných miest: 3,1415926.

Ani táto číselná hodnota však nie je úplne presná a konečná. Číslo Pí je totiž iracionálnym číslom, tzn. nedá sa vyjadriť zlomkom dvoch celých čísel, teda nemá konečný počet desatinných čísel.

Nejdeme vám robiť prednášku z matematiky, len pripomenieme, že hodnota čísla Pí vyjadruje pomer obvodu kruhu k jeho priemeru. Teda ak má kruh priemer 1 meter, jeho obvod je 3,14 metra (3 m 14 cm 1,6 mm).

2,

Podľa čísla Pí vznikol aj nový spôsob literárneho štýlu, tzv. Pilish. Ide o básne, alebo „πsne“, kde počet písmen každého slova zodpovedá číslic postupne nasledujúcemu v Ludolfovom čísle. Jedným z najznámejších autorov tohto žánru je Mike Keith, ktorému sa takýmto spôsobom podarilo napísať knihu obsahujúcu 10 000 slov.

pi-day-42
ZDROJ | Schofield Middle School

3,

V posledných rokoch bolo číslo Pi vypočítané na viac ako bilión číslic za desatinnou čiarkou. Preto je veľkou výzvou zapamätanie si čo najväčšieho počtu číslic. Vo svete sa v tomto usporadúvajú aj súťaže.

Japonský „majster pamäte“, ako si vraví Akira Haraguchi, dokáže odrecitovať viac ako 100 tisíc (!) číslic, pričom jeho osobný rekord je neuveriteľných 111 700 císlic… Klobúk dolu, pri ňom by sa aj Emil Horváth zapotil. :)

Haraguchi to vysvetľuje tým, že jeho technika sa opera o priradenie symbolov k číslam. Náhodné poradie číslic Pí zaobaľuje do príbehov, väčšinou o rastlinách a zvieratách.

4,

Číslo Pí nájdeme všade okolo nás, napríklad aj na oblohe. Robert Matthews z Astonskej univerzity pri kombinácii astronomických dát a teórie čísel využil fakt, že v každom veľkom súbore čísel je pravdepodobnosť toho, že dve z nich majú spoločného deliteľa.

Vypočítal uhlovú vzdialenosť medzi stovkou najjasnejších hviezd a vytvoril milión párov náhodných čísel. Pre hodnotu Pí mu vyšlo číslo 3,12772, čo je 99,6 % presnosť čísla Pí.

A ako dnešný Deň Pí oslávite vy?

ZdrojPiday.org,Wikipedia,The Verge

Komentáre k článku