77 krát sme pre vás odmerali LTE od SWANu!

Štvrtý operátor zaujal svojou ponukou 4G internetu, ktorú spustil v symbolický deň, piatok 13-teho. Ponuka sľubuje pripojenie k internetu prostredníctvom 4G siete operátora SWAN v 50-tich mestách. Teoretické rýchlosti sú však jedna vec, tie reálne druhá. Preto sme sa vybrali na niekoľko miest a overili si aké rýchlosti reálne sieť poskytuje.

SWAN 4G INTERNET v1.0 test

Keď sme vás 12.3.2015 informovali o tom, že SWAN spustí svoju prvú veľkú ponuku, ktorá bude za 5 € mesačne obsahovať takmer neobmedzené dáta, článok vzbudil veľký ohlas. Preto sme si hneď ako to bolo možné vyžiadali SIM kartu s modemom a pustili sa do testovania.

Pre pripojenie k 4G internetu od SWANu budete potrebovať SIM kartu, ktorú si môžete objednať v e-shope, alebo zakúpiť na predajnom mieste. Tie sú v súčasnosti v Trnave, Pezinku, Púchove a Dunajskej Strede.

SWAN 4G INTERNET v1.0 test

Pozrite siSWAN má v Trnave LTE, na celom Slovensku ho však tak rýchlo neposkytne

Potrebovať však budete aj zariadenie, ktoré sa do siete pripojí. SWAN v súčasnosti poskytuje modem Huawei E3372, ktorý sme na testy využili aj my. Medzi podporovanými zariadeniami však nájdete aj iné modemy.

Okrem toho, pre pripojenie môžete do siete využiť aj smartfón s podporou LTE sietí. Nie všetky však môžu spolupracovať s kartou od SWANu.

SWAN 4G INTERNET v1.0 test

Pozrite siSWAN od zajtra spustí 4G internet v 50-tich mestách, hlasové služby však chýbajú

Možno ste si na stránkach ponuky všimli, že SWAN neuvádza mapu pokrytia tak, ako sme na ňu pri podobných produktoch zvyknutí. Jedinou informáciou je zoznam 50-tich miest kde je služba poskytovaná. Navyše iba 9 z nich je pokrytých kompletne.

Jedná sa o Dunajskú Stredu, Malacky, Pezinok, Piešťany, Prešov, Prievidzu, Púchov, Sereď a Trnavu. Ostatných 41 miest má iba čiastočné pokrytie.

SWAN 4G INTERNET v1.0 test

Keďže v kompletne pokrytých mestách je predpoklad rýchleho a hlavne stabilného fungovania služby, my sme sa vybrali testovať sieť do čiastočne pokrytých miest. Celkovo sme navštívili štyri mestá a sieť sme si vyskúšali aj v obci, ktorá nefiguruje medzi pokrytými miestami.

Pozrite siKoľko percent, miest a častí pokrývajú slovenskí operátori LTE signálom?

Pre test sme využili už spomínaný modem Huawei E3372, ktorý sme nainštalovali na MacBook s OS X 10.10.2. Rýchlosti sme overovali na stránke speedtest.net a merania sme vykonávali v priebehu niekoľkých dní, vždy počas dňa.

Na každej lokalite sme vykonali minimálne tri merania, čo v konečnom dôsledku prinieslo zaujímavé priemerné číslo. Rýchlosť LTE siete SWANu sme odmerali 77 krát!

Pozrite siAké LTE internety si môžete aktivovať u našich operátorov?

Teraz sa pozrite, čo sme pri meraniach LTE siete od operátora SWAN zistili.

SWAN 4G INTERNET v1.0 test

Senec

Jedným z prvých miest kde sme novú službu operátora vyskúšali bol Senec. V meste a jeho okolitých častiach sme spravili 24 samostatných meraní v rôznych lokalitách, pričom problém s pripojením sme nemali ani na jednom z testovaných miest. Samotné pripojenie bolo stabilné a nami namerané výsledky si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.

Senec

Ulica

Intenzita signálu

Odozva

Download

Upload

Tehelná

61%

22 ms

40,18 Mbps

17,28 Mbps

Slnečná

63%

20 ms

29,75 Mbps

18,52 Mbps

Slnečné jazerá

59%

23 ms

27,36 Mbps

11,33 Mbps

Lichnerova

53%

24 ms

25,42 Mbps

13,27 Mbps

Železničná

74%

28 ms

33,85 Mbps

20,60 Mbps

Pivničná

56%

53 ms

25,67 Mbps

11,91 Mbps

Jánošíkova

47%

18 ms

25,19 Mbps

6,33 Mbps

Karola Šišku

35%

28 ms

15,17 Mbps

0,68 Mbps

PRIEMER

56%

27 ms

27,82 Mbps

12,49 Mbps

SWAN 4G INTERNET v1.0 test

Nové Zámky

Následne sme sa presunuli do ďalšieho čiastočne pokrytého mesta, ktorým sú Nové Zámky. Tu sme vykonali 27 meraní v deviatich lokalitách, pričom v ani jednej lokalite sme sa nestretli s nedostupnosťou služby. Rýchlosti sa však odlišovali v závislosti od lokality. Namerané výsledky si teda môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.

Nové Zámky

Ulica

Intenzita signálu

Odozva

Download

Upload

Gúgska

55%

26 ms

27,84 Mbps

11,47 Mbps

Janka Kráľa

73%

25 ms

30,79 Mbps

22,99 Mbps

T. Vansovej

75%

21 ms

31,71 Mbps

11,44 Mbps

Pod Lipami

57%

20 ms

27,52 Mbps

6,47 Mbps

Ľ. Štúra

38%

21 ms

17,74 Mbps

1,59 Mbps

Kollárova

16%

30 ms

9,81 Mbps

0,34 Mbps

Považská

19%

27 ms

6 Mbps

0,47 Mbps

Tolstého

58%

25 ms

26,81 Mbps

7,72 Mbps

S.H. Vajanského

38%

27 ms

21,05 Mbps

5,02 Mbps

PRIEMER

48%

24 ms

22,14 Mbps

7,50 Mbps

Zaujímavé je, že aj napriek tomu, že SWAN obec Andovce neuvádza ako pokrytú, signál sme v nej chytili bez problémov. Výsledky meraní však neohromia. Intenzita signálu sa v tejto obci pohybuje na úrovni 30%, takže sa jedná o jasný presah z Nových Zámkov.

Odozva sa počas niekoľkých meraní pohybovala na úrovni 22 ms, rýchlosť sťahovania bola 12,91 Mbps a rýchlosť posielania dát bola 3,13 Mbps.

SWAN 4G INTERNET v1.0 test

Šurany

Tretím miestom, ktoré sme spolu so 4G INTERNETOM v1.0 od SWANu navštívili boli Šurany, kde sme vykonali 12 meraní v štyroch lokalitách. Aj napriek tomu, že sa jedná len o čiastočne pokryté mesto nemali sme problém nájsť signál štvrtého operátora.

Šurany

Ulica

Intenzita signálu

Odozva

Download

Upload

Kpt. Nálepku

51%

29 ms

9,29 Mbps

8,25 Mbps

Námestie hrdinov

34%

29 ms

9,34 Mbps

1,77 Mbps

Tona (Jazero)

53%

29 ms

9,20 Mbps

5,13 Mbps

Lúčna

55%

23 ms

7,68 Mbps

0,66 Mbps

PRIEMER

48%

27 ms

8, 92 Mbps

3,95 Mbps

Kolárovo

Posledným miestom, ktoré sme navštívili bolo Kolárovo. Práve tu bolo vidieť, že jedna základňová stanica s frekvenciou 1 800 MHz nepostačuje na pokrytie celého mesta, alebo väčšej dediny. V Kolárove sme vykonali desať meraní, pričom na ulici Staničná už nebolo možné zachytiť signál operátora. Signál sa sústredil najmä okolo centra Kolárova.

Kolárovo

Ulica

Intenzita signálu

Odozva

Download

Upload

Banícka

12%

26 ms

3,97 Mbps

0,43 Mbps

Dolná

53%

27 ms

8,96 Mbps

0,84 Mbps

Košútová

56%

30 ms

8,86 Mbps

7,49 Mbps

Staničná

0%

PRIEMER

30%

28 ms

7,27 Mbps

2,92 Mbps

Ako môžete vidieť z nameraných hodnôt jasne vyplýva, že pokrytie je rôzne a preto je potrebné si vopred overiť, či v lokalite, v ktorej hodláte túto službu využívať existuje pokrytie signálom operátora SWAN.

Jedinou možnosťou, ako to zistiť, je skúsiť na svojom 4G smartfóne manuálne vyhľadať mobilné siete a pokiaľ na svojom displeji vidíte okrem trojice známych sietí aj číslo 23103, ste v pokrytí siete štvrtého operátora.

SWAN 4G INTERNET v1.0 test

SWAN ale neponúka možnosť vyskúšania si služby v konkrétnej lokalite, kde by ju chcel zákazník používať. To považujeme za nevýhodu operátora, najmä preto, že kým nie je aktívny národný roaming, v miestach bez signálu nebudete mať absolútne žiadnu možnosť pripojenia.

Vyskúšanie služby SWAN umožňuje len na svojich  predajných miestach. Ak teda chcete nový 4G INTERNET v1.0 od SWANu reálne odskúšať aj u seba doma, budete si ho musieť objednať a následne využiť zákonnú možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru do 14 dní.

Nás však prekvapilo, že aj napriek čiastočne porkytým mestám bol signál SWANu vo väčšine testovaných miest kvalitný a bez výrazných výpadkov. S testovaním však nekončíme, čoskoro prinesieme ďalšie testy LTE sietí na Slovensku.

Foto: SWAN, TECHBOX

Komentáre k článku