50 vecí, ktoré už vďaka technológiám nerobíme

Pred pár rokmi či pár desaťročiami sme robili veci inak. Niektoré možno jednoduchšie, iné zas komplikovanejšie. Doba sa vyvíja a s ňou i technológie. Našli sme veľmi zaujímavú infografiku (v AJ), v ktorej autori pozbierali 50 vecí, ktoré robíme inak vďaka technologickému pokroku. Pozrite si ich a zaspomínajte.

Ktorá z nich bola vašou najobľúbenejšou a ktorá tou najhoršou?

Pre neanglicky hovoriacich máme pod obrázkom aj voľný preklad jednotlivých bodov.

50 veci inak

 1. Volať do kina zistiť presný čas premietania
 2. Chodiť do cestovných kancelárií získať prehľad o dovolenkách
 3. Nahrávať obľúbené programy na VHS kazety
 4. Zavolať na infolinku kvôli telefónnemu číslu
 5. Používať verejný telefón
 6. Kúpiť si lístky na koncerty a iné udalosti cez telefón
 7. Tlačiť fotografie
 8. Dať riadkovú/textovú reklamu na výklad obchodu
 9. Zavolať na infolinku získať presný čas
 10. Nosiť so sebou kazety alebo CD-čka
 11. Písať rukou listy
 12. Kúpiť si jednorazový fotoaparát
 13. Nosiť množstvo drobných kvôli telefónnej búdke
 14. Nahrávať vlastne „albumy“ na kazety
 15. Platiť účty na pošte
 16. Používať papierový adresár
 17. Pozrieť si mapu pred alebo počas výletu automobilom
 18. Volať na účet volaného
 19. Ísť do banky riešiť biznis
 20. Kupovať si tlačené TV programy
 21. Vlastniť encyklopédiu
 22. Obnoviť si registráciu auta na dopravnom inšpektoráte (len v USA)
 23. Zasielať film do fotolabov
 24. Čítať zlaté stránky
 25. Hľadať veci v slovníkoch
 26. Pamätať si telefónne čísla
 27. Pozerať videá z DVD alebo VHS
 28. Mať pero a papiere na písanie listov
 29. Používať tlačený telefónny zoznam
 30. Používať pager
 31. Faxovať dokumenty
 32. Kupovať CD-čka a vlastniť kolekciu CD
 33. Platisť papierovými šekmi
 34. Robiť fotoalbumy
 35. Pozerať TV relácie v ich vysielacom čase
 36. Zohrievať nápoje na sporáku
 37. Zavolať *69 na zistenie, kto vám volal
 38. Skúšať topánky v nákupných centrách
 39. Ručne prať prádlo
 40. Inzerovať v riadkovej inzercii v novinách
 41. Posielať zamilované listy
 42. Ručne písať slohy a eseje do školy
 43. Kupovať kvety od kvetinárov
 44. Hľadať slová kvôli ich správnemu hláskovaniu (len v AJ)
 45. Vlastniť osobný denník
 46. Posielať pohľadnice
 47. Kupovať noviny
 48. Vešať prádlo von na šnúru na prádlo
 49. Nechávať si účty alebo výpisy z účtu
 50. Navštevovať blšie trhy a susedské výpredaje

ZdrojSamatha Murphy Kelly, Mashable

Komentáre k článku