10 top konceptov unikátnej súťaže Electrolux Design Lab 2015

Najviac nám záleží na tom, aby sa naše deti mali dobre. Chceme, aby z našich detí vyrástli silní jedinci schopní využívať život plný rôznych príležitostí. Výchova a starostlivosť, vedenie k správnym hodnotám je základným stavebným kameňom ľudskej evolúcie a budúcnosti.

Electrolux Design Lab 2015

Svetoznáma dizajnérska súťaž Electrolux Design Lab 2015 je tento rok, ako napovedá citácia na začiatku, zameraná na deti. Téma súťaže znie „Zdravé a šťastné deti“.

Súťaž sa momentálne nachádza v semifinále. Na základe verejného hlasovania v predchádzajúcom kole bolo do semifinále vybraných 35 konceptov.

„Koncepty v semifinále súťaže Electrolux Design Lab 2015 sú originálne, inovatívne a tak trochu provokatívne. Študenti dostali spätnú väzbu od našich odborníkov a nové zadanie, na základe ktorého musia svoje návrhy ďalej rozvíjať. Tak ako vždy, bude veľmi zaujímavé sledovať tento proces, ako aj online komunikáciu so semifinalistami na našej stránke,“ povedal Thomas Johansson, riaditeľ dizajnového oddelenia spoločnosti.

Redakcia TECHBOX.sk vám prináša výber 10 konceptov, ktoré nás spomedzi vybraných semifinálových produktov oslovili v najväčšej miere.

Súťažiaci si mohli vybrať pod uvedenou témou z 3 konkrétnych oblastí zameraných predovšetkým na rozvoj detí po rôznych stránkach. Electrolux Design Lab 2015 sa zameral v rámci tejto témy na oblasť varenia, starostlivosti o oblečenie a čistotu vzduchu.

VARENIE

V téme „Varenie“ sme v redakcii vybrali 3 koncepty. Spomedzi súťažných produktov bolo do semifinále vybraných 13 návrhov. V téme je kladený dôraz na budovanie dobrých návykov v oblasti zdravého životného štýlu, konkrétne stravovania. Takisto by mal byť „…na čas strávený v kuchyni kladený čoraz väčší dôraz, najmä v rodinách s deťmi; pričom varenie a pečenie môžeme vidieť ako činnosť, ktorá spája.“ Do prípravy jedla a spoločného stravovania je dôležité zapájať i samotné deti prostredníctvom reálnych skúseností. Súťažiaci mohli navrhovať napr. inovatívne spôsoby, akými zapojiť deti do varenia; skúmať a rozlišovať jednotlivé potraviny, povzbudzovať ich k zdravým stravovacím návykom atď.

Viac fotografií jednotlivých konceptov si môžete pozrieť v našej fotogalérii nižšie!

HP+

Electrolux Design Lab 2015

„Herný zážitok, ktorý naučí zdravým stravovacím návykom.“

HP+ je náramok, ktorý deti prostredníctvom hry učí zdravým stravovacím návykom zábavnou formou. Trojrozmerný senzor z optického vlákna identifikuje jedlo, napr. hamburger a jablko. Hra je inšpirovaná prvkami z videohier prenesených do reálneho života.

V prípade HP+ ide o zodpovednosť za stav HP, tzv. „health points“ (prekl. bodov zdravia). Keď náramok identifikuje nezdravé jedlo, hodnota HP klesne. Naopak, ak dieťa skonzumuje zdravé jedlo, „body zdravia“ pribudnú.

Vo väčšine prípadov deti disponujú súťaživosťou a neradi prehrávajú. Naopak, úspech a víťazstvo im prináša radosť. Ich sebavedomie narastá o to viac, ak ho dosiahli pomocou vlastnými rozhodnutiami alebo vlastnými schopnosťami.

Náramok taktiež zisťuje „stav čistoty rúk“ a premieta holografický obraz škodlivých baktérií priamo na ruke. Ak je pre deti tento stav ohrozujúci, HP+ ich vibráciou upozorní, aby si išli umyť ruky – najmä pred jedlom.

 

FUTURE CLASSROOM

Electrolux Design Lab 2015

„Interaktívna a udržiavateľná kuchyňa pre vzdelávacie účely.“

Ústredným prvkom triedy je kuchyňa. Je určená pre vzdelávacie účely detí základných škôl vo veku od 6 do 11 rokov. Súčasťou kuchyne je integrovaný ekosystém, ktorý je schopný produkovať ovocie a zeleninu.

Ďalej sa v „triede budúcnosti“ nachádza aj plocha určená na prípravu jedla a interaktívny povrch. V kuchyni sa uplatňuje aj deťmi obľúbený edukačný proces, tzv. „škola hrou“. Používaním kuchyne deti získavajú digitálne odmeny v podobe zaujímavých a zábavných faktov, ktoré si môžu spolu s ostatnými deťmi zbierať a vymieňať.

ELECTROLUX HUB

Electrolux Design Lab 2015

„Staňte sa šéfkuchárom prostredníctvom pútavých vzdelávacích skúsenosti s varením.“

Electrolux Hub využíva skutočnosť nárastu využívania moderných technológií samotnými deťmi. Systém Electrolux Hub využíva AR, tzv. „augmented reality“ (prekl. rozšírenú realitu) a prostredie, ktoré dopĺňa.

Deti sa s týmto zariadením môžu naučiť pripraviť množstvo receptov od najjednoduchších po zložitejšie. Malý kuchár získava XP body, tzv. „experience points“ (prekl. skúsenostné body), ktorými môže odomykať čoraz náročnejšie recepty.

Prípravou jednotlivých jedál ho sprevádza virtuálny kamarát, s ktorým je príprava jedla vraj zábavnejšia. Taktiež mu počas varenia sprostredkuje rôzne rady. Dieťa taktiež môže svoje skúsenosti zdieľať aj so svojimi kamarátmi.

 

ČISTOTA VZDUCHU

Vo výbere redakcie sa pod témou „Čistota vzduchu“ nachádza 5 konceptov. V tejto sekcii je v semifinálovom výbere až 17 konceptov. Spomedzi 3 ponúkaných oblastí je v súťaži „Čistota vzduchu“ zastúpená najväčším množstvom návrhov.

Oblasť je zameraná na kvalitu vzduchu vo vnútornom prostredí – všade tam, kde sú najmä deti. V posledných rokoch čoraz viac vnímame globálne znečistenie vzduchu vo vonkajšom prostredí a následky, ktoré z toho plynú. Vonkajšie prostredie má vplyv aj na stav ovzdušia vo vnútornom prostredí. Preto spotrebitelia hľadajú produkty, ktorými by mohli sebe a svojim deťom zabezpečiť kvalitnejšie ovzdušie v interiéroch – predovšetkým doma.

PURE LIFE

Electrolux Design Lab 2015

„Čistič vzduchu, ktorého činnosť závisí od momentálnej životaschopnosti stromu, ktorý je v ňom zasadený.“

Pure Life vytvára medzi deťmi a prírodou citovú väzbu v podobe starostlivosti o rastlinu. Čistič vzduchu je spojený s pestovanou rastlinou. Spolu vytvárajú jeden celok žijúci v symbióze.

V nádobe so zasadenou rastlinou je senzor, ktorý analyzuje zdravotný stav rastliny. Pod nádobou je umiestnený čistič vzduchu, ktorého efektívnosť závisí od vitality pestovanej rastliny. Množstvo filtrovaného vzduchu je koncipované ako priamoúmerná odmena za starostlivosť o kvet.

Prostredníctvom tejto aplikácie a rozhrania zariadenia Pure Life sa dieťa môže jednoduchým spôsobom naučiť zodpovednosti za životné prostredie. Pure Life cez skúsenosť starostlivosti o rastlinu približuje deťom fungovanie prirodzeného ekosystému. Zdôrazňuje taktiež dôležitosť zelených rastlín v prírode.

 

SYMBIOSIS

Electrolux Design Lab 2015

„Objav schopnosť jednoduchej rastliny a dýchaj životom vo svojom vlastnom svete so Symbiosis.“

Symbiosis je čistič vzduchu prepojený s virtuálnou realitou prostredníctvom holografického premietania. Na začiatku tejto „hry“ používateľ Symbiosis vlastní iba zariadenie, akýsi kvetináč, vrátane čističa vzduchu a balíček so semienkami.

Používateľ začína hrať túto hru zasadením semienka. Zároveň sa pomocou holografickej technológie zobrazí krajina – jeden strom. Počas hry je hráč sprevádzaný a taktiež je i priamym aktérom budovania rôznych civilizácií – počnúc historickými a končiac civilizáciou budúcnosti.

Počas hrania nadobúda rôzne skúsenosti i teoretické vedomosti v hrách i malých úlohách spolu s ostatnými zapojenými hráčmi. Vzhľad civilizácie však závisí od kvality starostlivosti o rastúcu rastlinu. Ak sa o ňu totiž hráč nestará, rozvoj virtuálnej civilizácie sa zastaví, ba priam začne upadať.

 

UGGLA

Electrolux Design Lab 2015

Viac fotografií jednotlivých konceptov môžete nájsť v našej fotogalérií!

„Upokojujúci čistič vzduchu, ktorý sleduje zdravie vášho dieťaťa.“

Uggla je multifunkčný vankúš pre deti v tvare sovy inšpirovanej ilustráciami švédskeho ilustrátora Arrheniusa. Samozrejme, obsahuje aj mechanizmus filtrácie vzduchu. Mnohé deti majú radi plyšové hračky, pretože ich používanie zmierňuje emocionálny stres – maznajú sa s nimi, spia s nimi atď.

V samotnej sove je zabudované zariadenie, ktoré je za filtráciu vzduchu zodpovedné. Filtrom sa v tejto situácii stáva tkanina, z ktorej je hračka vyrobená. Ak sa filter nepoužíva, je možné ho uskladniť v špeciálnom vajcovom objekte. Je možné ho taktiež i prať.

Vrchnú časť stačí oddeliť od tej vnútornej. Aktivovať ho môžete pomocou používateľského rozhrania v synchronizovanom smartfóne. UI (angl. user interface – používateľské rozhranie) taktiež ponúka, najmä rodičom sledovať zdravotný stav dieťaťa. Uggla tiež disponuje aj zdrojom infračerveného žiarenia, ktoré dieťa chráni pred roztočmi a baktériami.

AIR SHIELD

Electrolux Design Lab 2015

„Detský kočík, ktorý vytvorí nefalšovanú a čistú mikroklímu.“

Air Shield je možné označiť za futuristický detský kočík. Disponuje mikroklimatickým priestorom, do ktorého umiestnite dieťa. Dôvodom vzniku tohto konceptu je konfrontácia malých detí so znečisteným životným prostredím. Jeho rizikám sú vystavené najmä deti žijúce vo veľkomestách. Tam je kvalita ovzdušia neporovnateľne nižšia než napr. vo vidieckych sídlach.

Mikroklimatický priestor ohraničený štítom umožňuje deťom dýchať filtrovaný vzduch. Ten do kabíny prúdi špeciálnymi filtračnými otvormi. Štít taktiež preberá aj funkciu UV filtra i proti hlukovej bariéry. Obavou mnohých môže byť izolácia medzi rodičom a dieťaťom, ktorú štít vytvára. Z tohto dôvodu je v detskom kočíku nainštalovaný mikrofón.

 

FLOUD

Electrolux Design Lab 2015

„Funkčné sedadlo, ktoré čistí vzduch vo vašej domácnosti.“

Floud je sedadlo budúcnosti pripomínajúce oblak. Vďaka moderným technológiám, ľahkej konštrukcii a použitým materiálom môže Floud lietať a zároveň i meniť tvar podľa ľudských potrieb.

Floud absorbuje znečistený vzduch do nafukovacieho vaku, ktorý je čistený aerogélovými filtrami. Okrem toho obsahuje i ionizátor a UV svetlá, ktoré neutralizujú zápach, zachytávajú prach a ničia škodlivé mikroorganizmy.

Popri funkcii čistenia vzduchu, Floud slúži zároveň ako kreslo, stolička, cvičebný nástroj alebo aj detská hračka.

 

STAROSTLIVOSŤ O OBLEČENIE

Treťou, v semifinále najmenej zastúpenou oblasťou je „Starostlivosť o oblečenie“. Redakcia vyberá 2 návrhy produktov spomedzi 5 súťažných konceptov. Jedným z cieľov tejto súťažnej témy je ukázať deťom, že prací proces je často krát náročným, veľa ráz i neekologickým a zdĺhavým procesom.

Riešením zadania je však nájsť spôsob, ako ich naučiť starať sa o svoje oblečenie – dbať o jeho čistotu a udržiavať ho čo najdlhšie použiteľné.

 

MAGIC WAND

Electrolux Design Lab 2015

„Tento zázračný nástroj ľahko odstraňuje škvrny a učí detí, aby prevzali zodpovednosť za svoje oblečenie.“

Koncept Magic Wand je zameraný na deti, ktoré chcú rodičia naučiť, aby boli čoraz samostatnejšie a napr. si očistili oblečenie na vlastnú päsť. Detské oblečenie je mnohokrát len málo zašpinené, možno obsahuje len zopár nepatrných škvŕn.

Aj napriek tomu je táto bielizeň očistená práčkou, ktorá spotrebuje veľké množstvo vody i čistiace prostriedky. Taktiež sa samotné deti nezúčastňujú procesu prania v domácnosti. Predsa je to pre väčšinu z nich náročné.

Magic Wand je „zázračná palička“, ktorá obsahuje nanokryštály oxidu titaničitého TiO2. Oxid titaničitý je pri reakcii so vzduchom schopný odstraňovať malé škvrny na odevoch, zbavovať ich baktérií a nebezpečných patogénov vo vzduchu. TiO2 je neškodný pre ľudský organizmus. Princíp fungovania Magic Wand je podľa autora jednoduchý a intuitívny.

 

BUTTON LAB

Electrolux Design Lab 2015

„Zosnímajte svoje oblečenie a objavte najlepší spôsob, ako ho oprať.“

Button Lab je možné charakterizovať ako laboratórium skryté v tlačidle. Obsahuje prenosný senzor, v ktorom je skener a mikroskop. Ten sleduje oblečenie vo vašom šatníku a všade tam, kam ho umiestnite. Pomáha vám vybrať najlepší čas a spôsob starostlivosti o vaše oblečenie podľa ich druhu, množstva a stavu.

Koncept Button Lab vám odhalí akékoľvek škvrny i zápach na vašom obľúbenom oblečení. Podrobnejšie informácie o oblečení sa vám zobrazia na hlavnom displeji. Deti môžete do pracieho procesu zapojiť napr. tým, že ich necháte zistiť, z akého materiálu je vyrobené ich oblečenie i plyšové hračky, alebo vám môžu pomôcť s triedením bielizne.

Usmiata tvár na displeji pri triedení signalizuje čistú bielizeň. Naopak, smutná tvár značí špinavé či zapáchajúce oblečenie.

 

Zdroj: Electrolux Design Lab

Komentáre k článku