Viac ako 2 mil. používateľov využívalo LTE na pripojenie k internetu

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejnil informáciu, podľa ktorej využívalo v prvom polroku 2017 na širokopásmové (vysokorýchlostné) pripojenie k internetu nové mobilné siete LTE viac ako 2,09 mil. používateľov na Slovensku.

Pozrite siSlovensko má viac aktívnych SIM kariet, ako obyvateľov

ZDROJ | Slovanet

Až 78% z nich tvorili bytoví („nefiremní“) zákazníci. Za uvedené obdobie používatelia prostredníctvom LTE preniesli cca 9400 TB dát, z toho bytoví zákazníci cca 6600 TB dát. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori O2 Slovakia, Orange Slovensko, Slovak Telekom a SWAN poskytli Úradu.

V štatistike je zahrnutá len technológia LTE. Technológie GSM/GPRS a 3G sa nezapočítavajú. Reportované sú len maloobchodné prístupy a do počtu používateľov sú zahrnutí len aktívni užívatelia. Tí, ktorí majú obmedzený prístup na internet alebo využívajú len  e-mailové služby nie sú zahrnutí.

V prvom polroku 2017 bolo na Slovensku evidovaných takmer 4 milióny SIM kariet (spolu 3G a LTE), ktoré sa aktívne používali na širokopásmový prístup na internet. Z uvedeného počtu cca 3,1 mil. aktívne používali bytoví zákazníci.

Zdroj

Komentáre k článku