Mikrovlnné spoje pomôžu pri sieťach 4G, aj 5G

Popri optike a metalike sa mikrovlnné smerové technológie (takzvané rádio-reléové spoje) používali na prepojenie základňových staníc s chrbticovou sieťou prakticky od samého začiatku. A Ericsson bol pritom.

Lenže kým v sieťach GSM bola prenosová kapacita takýchto spojov povedzme 2 Mbit/s, dnes je rádovo 1000x vyššia. Internetové pripojenie v sieťach 3G a 4G je na úplne inej úrovni, než archaické paketové technológie GPRS, alebo EDGE.

Nároky na pripojenie dramaticky rastú

Namiesto desiatok kilobitov dnes mobilom, alebo tabletom sťahujeme za sekundu desiatky megabitov. A s príchodom sietí 5G to už o pár rokov budú gigabity, ktoré budú lietať vzduchom.

Pozrite siEricsson a T-Mobile otestovali technológiu LAA. Prinesie rýchlejšie LTE

Ericsson vo svojej novej správe predpovedá niekoľko významných vývojových trendov v oblasti mikrovlnných spojov. Potvrdzuje logický predpoklad, že dopyt po širokopásmovej prenosovej  kapacite bude s príchodom 5G technológie podstatne rásť.

Požiadavky na prenosovú kapacitu pre základnú a pokročilú verziu širokopásmového mobilného pripojenia pre percentuálny podiel základňových staníc.ZDROJ | Ericsson

Podľa Ericssonu 80% základňových staníc s nízkou úrovňou internetového pripojenia disponovala vlani prenosovou kapacitou 25 Mbit/s do chrbticovej siete . V roku 2022 však bude potrebný trojnásobok a v roku 2025 aspoň 100 Mbit/s.

Podobné to je pri „sajtoch“ pre pokročilý mobilný internet (LTE, LTE-Advanced, resp. v ďalších rokoch 5G). Kým v roku 2017 80% základňových staníc malo linku s rýchlosťou 150 Mbit/s, v roku 2025 bude mainstreamom 600 Mbit/s. Špičkové stanice 5G budú musieť byť pripojené rýchlosťou až 10-20 Gbit/s.

Prenosová rýchlosť ako funkcia spektrálnej efektivity a potrebnej šírky kanálu. Graf: Ericsson

Správa spoločnosti Ericsson o budúcnosti mikrovlnnej technológie uvádza, že zároveň s blížiacim sa nástupom sietí 5G je potrebné zjednodušiť prevádzku, zvýšiť efektivitu a znížiť náklady infraštruktúry. Jednou z ciest je aj širšie nasadenie rádiových prenosov.

Pozrite siTelia, Intel a Ericsson predviedli v Talline prvú živú sieť 5G

Prenosová kapacita ovplyvňuje celkovú výkonnosť siete a tá bude pre mnohé aplikácie v sieťach 5G – v oblasti internetu vecí (IoT), pripojených vozidiel a vo výrobe – podstatná.

Optika a mikrovlny budú kľúčové

Sieťové riešenia pre 5G skúmajú kombináciu optických a mikrovlnných sietí a aktuálna správa sa zameriava na výhody a vývoj v mikrovlnnej oblasti. Ericsson je pritom jedným z najkompetentnejších aktérov telekomunikačnej branže, ktorý má tie najlepšie predpoklady chápať vývojové trendy.

Podiel rôznych typov pripojení do chrbticovej siete (mikrovlnné, optické a metalické káblové pripojenie). Podiel „medených“ káblov bude v roku 2022 zanedbateľný, kým optické káble budú rásť. Takmer 2/3 základňových staníc však bude stále pripojených cez mikrovlnné linky.ZDROJ | Ericsson

V súčasnosti sa v sieťach s infraštruktúrou od Ericssonu uskutočňuje viac ako 40% celosvetovej mobilnej komunikácie a firma zabezpečuje servis sietí s viac než 2,5 miliardami účastníkov.

Nasadenie mikrovlnných spojov s kapacitou 10 Gbit/s v E-Band pásme je už realitou. V nasledujúcich rokoch sa očakáva príchod spojov s kapacitou 100 Gbit/s. Budú využívať nové frekvenčné pásma a technológie viacnásobných vstupov-výstupov (MIMO), vrátane Multi-User MIMO (MU-MIMO).

Pozrite siEricsson spustil v Česku prvý mikrovlnný spoj s kapacitou 10 Gbit/s

Hans Mähler, riaditeľ pre oblasť mikrovlnných systémov v spoločnosti Ericsson, hovorí: „Mikrovlnná technológia je dobre pripravená na vybudovanie prenosových sietí pre 5G a na uspokojenie budúcich požiadaviek nákladovo efektívnym spôsobom. Dodatočné frekvenčné spektrum prekonávajúce 100 GHz umožní urobiť ďalšie kroky smerom k zvýšeniu kapacity a prekročiť tak rýchlosť 100 Gbit/s.“

https://www.youtube.com/watch?v=s2cUX2Bghmo

Dostupnosť a využitie mikrovlnného spektra pre pevné služby prejdú v nasledujúcich 5 až 10 rokoch zásadnou transformáciou. Bude sa zvyšovať význam a objem využívania tzv. E-Band pásma (70-80 GHz) pre mikrovlnné prenosy umožňujúce vysokorýchlostné prenosy dát. E-band sa v súčasnosti môže používať vo viac ako 85 krajinách.

Pre siete 5G však bude potrebné budovať extrémne výkonnú prenosovú kapacitu, pričom sieť musí spĺňať aj kritérium veľmi nízkej latencie. Pomôžu pritom mikrovlnné spoje pracujúce v pásmach W-Band a D-Band (92-114,25 GHz a 130-174,8 GHz).

Pozrite siEricsson a AT&T predviedli možnosti pripojenia áut na internet

Ericsson predpokladá, že trhový podiel mikrovlnných spojov sa zvýši, a to najmä vďaka pokračujúcemu nasadzovaniu LTE a 5G sietí. V dôsledku rozširovania LTE v Indii experti odhadujú, že podiel mikrovlnnej technológie v roku 2022 prekročí 65% (nepočítajúc Čínu, Kóreu, Japonsko a Taiwan).

ZdrojEricsson

Komentáre k článku