Slovák vytvoril softvér, ktorý predpovedá šancu na výhru v súdnom spore

Úspešný študentský start-up využíva umelú inteligenciu na to, aby predpovedal výsledok súdneho sporu. Spoločnosť CaseCrunch založil spolu so svojimi spolužiakmi Slovák Jozef Maruščák študujúci právo na Univerzite v Cambridge. Softvér dokázal poraziť aj vyše stovku renomovaných právnikov a výsledky predpovedal lepšie ako oni.

ZDROJ | CaseCrunch

Softvér používa rôzne techniky spracovania prirodzených jazykov na analýzu právnickych textov. Analýzu kombinuje s modelmi hlbokého učenia. Systém je schopný predpokladať výsledok súdneho sporu a zároveň určiť faktory, ktoré ovplyvňujú výsledok sporov.

https://www.youtube.com/watch?v=SO0NRnGMAw8&feature=youtu.be

„Softvér CaseCrunch testovali na spotrebiteľských sporoch vo Veľkej Británii. Väčšinu týchto sporov rozhoduje ombudsman a softvéru sa podarilo úspešne predpovedať výsledok takmer v 90% prípadov. Systém je momentálne schopný spraviť 20 000 predpovedí za jediný deň bez akéhokoľvek ľudského dozoru,“ vysvetľuje Jozef Maruščák.

ZDROJ | CaseCrunch

Systém sa dá použiť aj na identifikáciu najdôležitejších faktorov v danom spore. Systém je schopný faktory sám určiť. Zároveň sa učí a zdokonaľuje sa bez akýchkoľvek inštrukcií od človeka. Softvér teda dokáže nájsť faktory, o ktorých dôležitosti sme vôbec netušili.

Systém dokáže napríklad asistovať právnikom pri určovaní stratégie alebo môže odhaliť diskrimináciu jednej strany sporu. Z neoficiálneho výskumu autorov vyplýva, že meno jednej zo strán dokáže ovplyvniť súdny spor. Výsledok sporov aj v dnešnej dobe stále ovplyvňuje farba pokožky. Častokrát nevedome rozhodujú aj faktory, ktoré s právom nemajú nič spoločné.

ZDROJ | CaseCrunch

Tvorcovia CaseCrunch vidia veľký potenciál v budúcom využití ich systému zo strany bánk, poisťovní a iných spoločností. Zároveň ich víziou je, aby systém dokázal predpovedať výsledok sporu v každej jednej oblasti práva v Británii a aby užívateľ dostal stanovisko po opise situácie vlastnými slovami.

ZDROJ | CaseCrunch

Umelá inteligencia vs. armáda právnikov

Zakladatelia spoločnosti CaseCrunch spolu s partnermi zorganizovali súboj umelej inteligencie (teda ich softvéru CaseCrunch) a 110 právnikov z top firiem vo Veľkej Británii. Súťažili v predpovedaní výsledkov sporov týkajúcich sa nezákonne predaných poistiek. Právnici mali prístup do databázy už rozhodnutých prípadov, ktorých výsledky však nepoznali. Na základe opisov faktov priamo zo spisov mali právnici a náš softvér určiť, kto spor vyhrá.

Výsledky boli prekvapujúce a umelá inteligencia porazila právnikov. Právnici spravili vyše 750 predikcií s úspešnosťou 62,3% a systém CaseCrunch bol úspešný v 86,6% prípadov.

ZDROJ | CaseCrunch

Umelá inteligencia vie lepšie indentifikovať faktory, ktoré majú vplyv na výsledok sporu a o ktorých právnici netušia a teda ich neberú do úvahy. Zatiaľ čo skúsenosti a pamäť ľudskej bytosti sú značne obmedzené, systém sa dokáže pozrieť ako s danými faktormi pracoval sudca v predošlých 20 000 prípadoch a všetky prípady si zapamäť. Prirodzene teda vie posudzovať faktory presnejšie.

ZDROJ | CaseCrunch

To však neznamená, že su právnici zbytoční. V prvom rade práca právnika nespočíva len v predikovaní prípadov. Navyše, systém zatiaľ funguje len v určitých oblastiach, kde je právna otázka relatívne jednoduchá a jasne zadefinovateľná. Systém teda šetrí čas, peniaze a zefektívňuje isté rozhodnutia, každopádne však právnikov nedokáže úplne nahradiť.

Na otázky o CaseCrunch odpovedá Jozef Maruščák:

Popíšte váš projekt, ktorý ste vytvorili na základe umelej inteligencie.

CaseCrunch je start-up, ktorý sa špecializuje na využitie umelej inteligencie v predikovaní výsledkov súdnych sporov. CaseCrunch existuje už takmer 18 mesiacov. V priebehu budovania firmy sme hľadali riešenia, ktoré umelá inteligencia vie poskytnúť v oblasti práva.

Začali sme chatbotmi (programami schopnými komunikovať nezávisle s používateľmi) založených na jednoduchých stromových diagramoch a skončili sme pri najnovších AI modeloch. Práve ako firma zabezpečujeme prvých klientov a pripravujeme sa na funding, ktorý by sme chceli uskutočniť v priebehu mája/júna 2018.

Jozef MaruščákZDROJ | CaseCrunch

Akú úlohu v tíme zohrávajú Slováci?

Výkonné predstavenstvo firmy tvoria traja zakladatelia firmy, medzi ktorými som aj ja. Spolu so mnou sú vo vedení ešte Britka a Nemec. Keď sme zakladali firmu, všetci sme boli študentmi práva na University of Cambridge. Momentálne som ešte stále v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia práva na University of Cambridge. Vo firme som spočiatku viedol operácie, posledné 2 mesiace som výkonným riaditeľom. Zatiaľ sa nám podarilo nadviazať strategické partnerstvá s univerzitou, s rôznymi business školami a veľkými firmami.

Dá sa softvér využiť do budúcnosti? Ako? Máte už rokovania o zavedení do praxe?

Systém sa určite dá v budúcnosti využiť. Čo sa týka komerčného využitia, momentálne sa zameriavame na banky, poisťovacie spoločnosti a samozrejme ďalej skúmame využitelnosť systému na trhu. Posledný mesiac bolo tých rokovaní dosť veľa, uvidíme čoskoro ich výsledok. Našou víziou je systém, ktorý by dokázal predikovať systém v každej jednej oblasti práva v Británii a predikciu by užívateľ dostal po opise situácie vlastnými slovami.

Rebecca AglioloZDROJ | CaseCrunch

Aký ohlas má softvér u právnických firiem?

S právnickými firmami máme veľmi dobré vzťahy, niektoré dokonca finančne podporili súťaž. Čo sa však týka aplikácie systému (alebo všebecne využitia technológií), právnické firmy (minimálne v Anglicku) sú neuveriteľne konzervatívne v rámci inovácií. Na tento fakt sme boli upozorňovaní už pred vstupom na trh.

Paradoxné je, že takmer každá väčšia firma má riaditeľa inovácií a celé tímy ľudí venujúce sa implementácii umelej inteligencie do ich procesov. Evidentne sa však takmer nikomu z našich kontaktov (AI firiem) nepodarilo preraziť do ich prostredia.

Ludwig BullZDROJ | CaseCrunch

Povedzte nám o súťaži, v ktorej váš softvér porazil právnikov.

Súťaž sme organizovali takmer 2 mesiace a trvala týždeň. 110 právnikov z top firiem súťažili v predikovaní sporov týkajúcich sa nezákonne predaných poostení bankami spotrebiteľom. Právnici mali prístup do užívateľského rozhrania, v ktorom sa medzi 19. – 26.10. 2017 snažili zistiť výsledok sporov. Predikcie robili na už rozhodnutých prípadoch (samozrejme výsledok nevedeli) a robili ich na základe opisu faktov priamo zo spisov. Presne identické faktické informácie (rovnaký opis faktov v ľudskej reči) boli potom poskytnuté nášmu systému.

Felix SteffekZDROJ | CaseCrunch

Na celý priebeh súťaže dozerali dvaja rozhodcovia. Dr. Felix Steffek, zástupca magisterského programu práva na Cambridge potvrdil, že poskytnuté informácie právnikom sú postačujúce na urobenie predpovede. Rovnako bolo jeho úlohou potvrdiť, že rovnaké množstvo informácií dostávajú právnici pri prvom/ prvých dvoch stretnutiach s klientom.

Ian Dodd, riaditeľ AI firmy Premonition, dohliadal na technickú stránku súťaže. Firma dôkladne prešla spôsob, akým systém predikcie robil aby sa predišlo podozreniam z podvádzania.

Čo sa týka výsledkov, právnici spravili viac ako 750 predikcií a boli úspešní v 62,3% prípadov. Náš systém bol úspešný v 86,6% prípadov. Musím povedať, že sme boli milo prekvapení z pozitívnych ohlasov na súťaž. Články o súťaži vyšli vo viac ako 12 jazykoch a dostali sme sa až do BBC.

ZdrojCaseCrunch

Komentáre k článku