Rýchly internet na Slovensku je stále najmä o DSL

Napriek postupnému budovaniu optických sietí sa najväčšia časť Slovákov naďalej pripája k internetu prostredníctvom technológií xDSL, alebo WiFi. Vyplýva to zo štatistiky za rok 2011, ktorú zverejnil Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR).

 HP T410

Foto: HP

Podľa informácie TÚ SR  poskytovalo širokopásmový internet v Slovenskej republike na konci minulého roku 743 telekomunikačných operátorov. Najviac, až 406 003 užívateľov sa pripájalo k širokopásmovému internetu prostredníctvom DSL (ADSL, alebo ASDSL2+ Telekomu, prípadne SHDSL od GTS). Druhým najrozšírenejším typom fixného širokopásmového pripojenia boli bezdrôtové siete WiFi a FWA, ktoré používalo spolu 216 599 účastníkov. Mobilný rýchly internet do týchto štatistík TÚ SR nezahrňuje, ale z neznámych dôvodov nešpecifikuje ani počet používateľov pripojenia cez FTTx. 

Sony VAIO E15

Foto: Sony

Ďalšou výraznou skupinou sú zákazníci káblových operátorov. Prostredníctvom káblových modemov sa na konci roku 2011 pripájalo 94 384 užívateľov. Prostredníctvom iných technológií bolo pripojených 11 929 užívateľov a najmenej, len 377 zákazníkov sa spoliehalo na pripojenie prostredníctvom satelitu, hoci ich počet medziročne narástol o 13 percent. Počet DSL prípojok sa medziročne zvýšil len o mierne 4 percentá a počet pripojení prostredníctvom káblových modemov dokonca stagnoval. Naopak sedem percentný nárast zaznamenal počet zmluvných užívateľov pripojených prostredníctvom pevných bezdrôtových prístupových bodov (FWA a WIFI). Tento druh biznisu ale zostáva pre operátorov zrejme atraktívny, pretože celkový počet poskytovateľov širokopásmového internetu stúpol medziročne o osem percent.

Samsung 9 series

Foto: Samsung