Na slovensku máme prvého operátora siete pre internet vecí. Sieť Sigfox prevádzkuje na Slovensku spoločnosť SimpleCell Networks Slovakia, ktorá pokryla 90% územia SR za šesť mesiacov. Od budúceho roka chce spoločnosť realizovať projekty inteligentných parkovacích systémov, monitoring, analýzu kvality ovzdušia či projekty zamerané na starostlivosť o seniorov.

ZDROJ | SImpleCell Networks Slovakia