Veľké spoločnosti vyčleňujú na marketing obrovské peniaze a ich reklamy v konečnom výsledku majú aj kvalitu. Výnimkou nie je ani Mercedes, ktorý v tej nasledujúcej predstavuje svoju víziu budúcnosti.

https://youtu.be/du8h0Rs6Hp0