Organizácia CableLabs dokončila nový štandard 3.1 Full Duplex, ktorý využíva celé komunikačné pásmo na upload aj download, čo umožní zrýchliť upload. Predchádzajúcu verziu štandardu využívajú aj niektorí slovenskí operátori. Na nasadenie nového štandardu do praxe si ale u nás zrejme ešte nejaký čas počkáme.