Podiel smartfónov v sieti O2 ku koncu augusta 2017 dosahoval 60 %, pričom 42% telefónov podporuje 4G LTE. Tie môžu zákazníci využívať v najširšej sieti s vyše 90 % pokrytím 4G LTE, ktoré O2 dosiahlo ako prvý operátor. (PR)