Výskumná divízia X patriaca pod Google získala povolenie na vypustenie héliových balónov, ktoré budú šíriť internet pre Puerto Rico. Vďaka týmto balónom sa budú môcť obyvatelia postihnutej oblasti spojiť s rodinami a priateľmi skôr, ako bude obnovená pôvodná telekomunikačná infraštruktúra, ktorú zničil hurikán Maria.