Vedcom sa podarilo vytvoriť flexibilnú batériu, ktorú poháňa slaná voda. V budúcnosti by batériu mohol poháňať ľudský pot, krv alebo slzy. Mohlo by to byť riešenie pre slabú výdrž nositeľných zariadení.

ZDROJ | Chem