Google oznámil, že zníži cenu svojej cloudovej služby, ktorá poskytuje vzdialené SSD disky. Google si bude účtovať 8 centov za 1 GB na mesiac.

ZDROJ | Google