Úniky dát spôsobujú spoločnostiam veľké problémy. IBM sa preto rozhodlo šifrovať všetky dáta, ktoré posiela. Systém Z, ktorý IBM používa, dokáže zašifrovať všetky dáta. Používa na to špeciálne procesory, ktoré urýchľujú celý proces.