Európska únia chce, aby sa polícii získavali jednoduchšie dáta, no s ich čítaním a enkrypciou to už bude problematickejšie. Európsky parlament navrhol reguláciu, ktorá by zakazovala využitie tzv. backdooru, ktorý umožňuje získať prístup k týmto dátam. Členské krajiny EÚ si musia byť isté, že bezpečnosť ich dát je garantovaná a práve backdoor oslabuje túto politiku.