To, že Sony je profesionálnou spoločnosťou na poli inovácií vieme všetci. Najnovšie sa dočkáme zaujímavej hračky Toio cube, ktorá sa dá ovládať pomocou Bluetooth a cez tzv. príkazy. Hračka sa dá využiť najmä pri kreatívnych hrách, keďže deti si ju môžu upravovať pomocou lega a papiera.