Vo Švédsku otvorili múzeum neúspechov (Museum of Failures), múzeum produktov, ktoré sa až tak nepodarili. V múzeu zatiaľ nájdete 51 exponátov, ktoré mali priniesť inováciu, no zlyhali. Ak sa rozhodnotete múzum navštíviť, nájdete ho v meste Helsingborg.