O2 pri príležitosti svojho 10. výročia pôsobenia na slovenskom telekomunikačnom trhu prináša pre všetkých ľudí na Slovensku výnimočnú kampaň pod názvom Dobré dáta od O2. Prostredníctvom 10 ambasádorov a ich 10 posolstiev vyzýva každého, aby sa zapojil do kampane a svojou troškou prispel k zlepšeniu Slovenska. (PR)