Register priestorových informácií v premiére

Od septembra je v prevádzke jeden zo štyroch základných registrov štátu. Register priestorových informácií (RPI) je k dispozícii ministerstvám, úradom, obciam, vyšším územným celkom, ale aj geodetom, architektom a širokej verejnosti.

rpi-1
ZDROJ | RPI

Priestorové informácie sú údaje o objektoch, ktoré sa v minulosti zhromažďovali prevažne v papierovej forme. Sú to polohopisy, výškopisy, vlastnícke práva, enviroinformácie, dopravné siete, geologické informácie a podobne. Denne vznikajú relatívne veľké množstvá takýchto údajov.

Záujemcovia ich doteraz museli komplikovane získavať z rôznych nekonzistentných, resp. nedôveryhodných zdrojov.

Problémom bolo aj to, že tie isté dáta o rovnakom objekte, napríklad o cestnej komunikácii, sa často merali aj niekoľkokrát a uchovávali sa súčasne v troch až štyroch databázach v rôznych inštitúciách, ktoré o sebe navzájom nevedeli.

RPI zabezpečí, že priestorové údaje sa už budú merať len raz, aktualizovať ich bude jedna inštitúcia a budú dostupné všetkým záujemcom podľa príslušného oprávnenia na jednom mieste.

rpi-3
ZDROJ | RPI

Produkčná prevádzka RPI sa začala v septembri, pričom v nasledujúcich mesiacoch budú jednotliví poskytovatelia priestorových informácií napĺňať do registra svoje metaúdaje.  RPI aktuálne obsahuje metaúdaje rezortu životného prostredia, Úradu geodézie, kartografie a katastra a Slovenskej správy ciest. Vzniká tak viacvrstvový systém, nad ktorým budú postupne vznikať nové riešenia a služby.

Už dnes však RPI ponúka zaujímavé informácie, ktoré si každý môže vyskúšať. Webová aplikácia Vyhľadávanie a mapy umožňuje vyhľadávať priestorové údaje a s nimi spojené služby a zobrazovať ich vrátane metadát priamo v mape.

Metaúdajový editor zasa slúži pre neregistrovaných používateľov pri tvorbe vlastných metaúdajov o priestorových údajoch s možnosťou ich následného uloženia na lokálny disk, napríklad pri vytváraní vlastného záznamu adries či zdrojov energie.

Súčasťou služieb pre verejnú správu a odbornú verejnosť sú jednak registračné nástroje (povinnej osoby, súborov priestorových údajov, služieb priestorových údajov a metaúdajov), ale aj vyhľadávacie, zobrazovacie a ukladacie nástroje, monitoring, reporting a transformačné služby.

rpi-4
ZDROJ | RPI

Budú ich využívať najmä ministerstvá, úrady štátnej správy, obce, vyššie územné celky a podnikatelia, ktorí pri výkone svojej práce narábajú s priestorovými informáciami a majú zmluvu so štátnou organizáciou, ako sú geodeti a architekti. Tento okruh povinných osôb definuje zákon a ide o viac ako 3 000 subjektov.

RPI je prepojený so základnými registrami informačného systému verejnej správy (adries, fyzických osôb a právnických osôb) ako aj elektronickými službami Katastra nehnuteľností a Ústredným portálom verejnej správy. Vstupuje sa do neho cez portál rpi.gov.sk. Obsah portálu a funkcionalita závisia na prihlásení a overení identity používateľa.

eGOV služby

rpi-5
ZDROJ | RPI

ZdrojRPI

Komentáre k článku