Podľa prieskumu SES Astra sme národom HD TV

Agentúra NMS Market Research uskutočnila pre spoločnosť SES Astra začiatkom júna 2016 prieskum, v ktorom zisťovala, aké typy a veľkosti televízorov používajú slovenské domácnosti. A dospela k zaujímavým výsledkom.

Pozrite siČo najčastejšie sledujeme v televízii a ako často?

Prieskum bol uskutočnený na vzorke 510 dospelých respondentov (51 % žien) a zistil, že takmer každá slovenská domácnosť vlastní televízor (99 %), pričom 43 % opýtaných vlastní dva televízne prijímače a 16 % ich má dokonca tri a viac.

SES - graf1 pocet televizorov
ZDROJ | SES Astra

Televízor s možnosťou príjmu HD obsahu vlastní spolu 79 % opýtaných. Najrozšírenejším typom HD televízora v domácnosti sú Full HD (62 %). Pri tomto je zaujímavým zistením, že štvrtina majiteľov HD televízorov nevie, aký druh vlastnia.

Najrozšírenejšia veľkosť displeja je 32‘‘-42‘‘, ktorú vlastní viac ako polovica (53 %) z nás. 34 % respondentov vlastní prijímač s väčšou obrazovkou, ako má priemer Slovenska.

SES - graf2 typy HD TV
ZDROJ | SES Astra

Popri tomto prieskum zisťoval aj značky používaných televízorov. V našich domácnostiach dominuje Samsung (36 %) a LG (17 %). Takmer pätina z nás má inú značku, než tieto dve dominantné, pričom najčastejšie je to Orava.

Film je žánrom, ktorý je v HD kvalite sledovaný najčastejšie (55 %). Medzi mužmi dominuje sledovanie športu a dokumentov (11 %), ženy uprednostňujú spravodajstvo (10 %).

SES - graf3 velkosti TV
ZDROJ | SES Astra

Zaujímavým zistením je aj to, že iba polovica opýtaných (50 %) už počula o rozlíšení Ultra HD alebo 4K. O novinkách počuli častejšie muži (63 %) ako ženy (38 %).

A v akej miere odráža spomínaný prieskum situáciu vo vašej domácnosti?

ZdrojTlačová správa

Komentáre k článku