Microsoft upozorňuje na hrozby na internete a vyzýva k digitálnej zdvorilosti

Spoločnosť Microsoft dnes v rámci Medzinárodného dňa bezpečného internetu vyzýva ľudí po celom svete k „digitálnej zdvorilosti“ a správaniu sa k druhým v online svete s rešpektom a dôstojnosťou.

Microsoft_den_internetu2
ZDROJ | Microsoft

Nedávno uskutočnený prieskum Microsoftu odhalil, že ľudí trápia následky ich online interakcií, ktoré zahŕňajú zvýšenú hladinu stresu, poruchy spánku, depresie či samovražedné myšlienky. Špeciálna výzva smeruje aj k rodičom, učiteľom a expertom pracujúcim s deťmi.

Pozrite siKyberšikana môže viesť k nočným morám, depresiám či anorexii!

Deň bezpečného internetu je každoročne venovaný podpore bezpečnejšieho a zodpovednejšieho využívania online technológií, a to najmä u detí a mladých ľudí na celom svete. Ústrednou témou tohto ročníka je „Buď zmenou ty sám: Všetci spolu za lepší internet“.

Microsoft_web_lifestyle-01
ZDROJ | Microsoft

Microsoft zverejnil výsledky prieskumu medzi dospelými a tínedžermi v 14 krajinách sveta, v ktorom zisťoval, čo si myslia o bezpečnosti v online prostredí. Zameral sa na 17 rôznych hrozieb v rámci štyroch kategórií: správanie, reputácia, sexualita a narušenie súkromia.

Výsledky ukázali, že najčastejšie sa ľudia stretli v online svete s piatimi hrozbami:

  1. Neželaný kontakt
  2. Nadávky
  3. Trolling
  4. Nevyžiadaný sexting
  5. Online obťažovanie.

Dvaja z troch respondentov boli obeťou minimálne jedného z uvedených rizík, pričom toto percento narástlo na 78 %, keď započítali aj skúsenosť svojich priateľov alebo rodinných príslušníkov. Najčastejšie išlo o neželaný kontakt (43 %) a obťažovanie (41 %). Až 51 % ľudí sa stretlo s páchateľmi z internetu aj tvárou v tvár (58 % medzi mladými ľuďmi).

Microsoft_web_lifestyle-02a
ZDROJ | Microsoft

Prieskum priniesol aj porovnanie vnímania hrozieb medzi dospelými a mladými ľuďmi, z ktorého vyplynulo, že mladí sú viac vystavení trollingu a šikanovaniu, je u nich väčšia pravdepodobnosť, že sa stretli s útočníkom aj v reálnom svete. Zároveň je u nich väčšia pravdepodobnosť, že konfrontujú páchateľa alebo proti nemu podniknú opatrenia bez toho, aby sa obrátili na rodičov.

Pozrite siHodina kódu umožnuje komukoľvek sa naučiť základy programovania

Zaujímavosťou, ktorá vyplynula z prieskumu je aj porovnanie medzi mužmi a ženami. Muži reportovali vyššiu mieru vystavenia voči online rizikám, no ohľadom bezpečnosti v budúcnosti sú väčší optimisti.

Prejavuje sa u nich aj vyššia tendencia mstiť sa osobám, ktoré ich ohrozili. Na druhej strane, ženy majú väčšie obavy z online rizík, väčší sklon k strate dôvery v ľudí online, aj offline, čo často vyústi do problémov so spánkom a celkovým zvýšením stresu.

Microsoft_web_lifestyle-03-Alcantara_Lifestyle-5_working1
ZDROJ | Microsoft

V rámci globálnej výzvy Microsoft zároveň apeluje na ľudí, aby sa stali lídrami vo vytváraní lepšieho a bezpečnejšieho internetu, čo možno dosiahnuť dodržiavaním jednoduchých pravidiel:

  • Žiť podľa zlatého pravidla. Ku každej interakcii v online svete pristupovať s empatiou a dobrosrdečnosťou a správať sa k iným s úctou a rešpektom.
  • Rešpektovať rozdiely. Či už kultúrne alebo názorové. Nesúhlas s názormi iných možno vyjadriť aj bez urážok či osobných invektív.
  • Odpovedať s odstupom času. Dopriať si pauzu na premyslenie odpovede, ak s niečím nesúhlasíme. Vyhneme sa tým ublíženiu iným či poškodeniu vlastnej reputácie alebo ohrozeniu vlastnej bezpečnosti či bezpečnosti iných.
  • Zastať sa seba a iných. Poprosiť o pomoc blízkych, ak sa cítime ohrozený, ponúknuť podporu tým, ktorí sú cieľom online šikany, nahlasovať aktivity, ktoré ohrozujú bezpečnosti iných a uchovávať dôkazy o neprimeranom či nebezpečnom správaní.

Každý, kto sa chce zapojiť do výzvy, tak môže urobiť aj použitím #challenge4civility alebo #Im4digitalcivility na sociálnych sieťach.

ZdrojTlačová správa Microsoft

Komentáre k článku