job_robots_i_fair_03

Roboti, ktorí zastupujú človeka

V súčasnom svete hrajú roboty čoraz väčšiu rolu, zatiaľ predovšetkým vo východných krajinách, ale aj mimo nich. Nahradia človeka pri vykonávaní práce?