8tracks: sociálne online rádio

Dochádzajú vám zdroje hudby, chcete sa obohatiť názormi iných alebo si rozšíriť obzor v obľúbených žánroch? Sociálny rozmer už prenikol aj do sveta hudby.