English Idioms and Phrases: poznáte všetky anglické idiómy?

English Idioms and Phrases

Aplikácia English Idioms and Phrases ponúka okrem otestovania svojich znalostí anglických idióm aj testy na podstatné mená spájané s predložkami a použitie neurčitkov.

Tak ako aj nami recenzovaná aplikácia English Phrasal Verbs, aj English Idioms and Phrases je od vývojárov zo SevenLynx. Hneď na prvý pohľad si ale všimnete rozdiely v dizajne, ktorý je naďalej prehľadný.

Základné menu je tvorené trojicou hlavných sekcií. Prvé miesto predstavujú idiómy, ktoré sú rozdelené na dvojicu testov a na zoznam desiatok idióm.

English Idioms and Phrases English Idioms and Phrases

Ocenil som prehľadné delenie podľa abecedy s možnosťou označenia a vyhľadania jednotlivých výrazov. Nechýba ani ich jednoduché vysvetlenie pomocou kratšej vety.

English Idioms and Phrases English Idioms and Phrases

Spolu viac než 40 testov zložených z desiatky viet, do ktorých je nutné vložiť správny výraz alebo definovať ten použitý, komplexne preverí vaše znalosti v danej oblasti.

English Idioms and Phrases English Idioms and Phrases

Voľbou jednej z kvarteta možností ma systém appky okamžite informoval o správnosti môjho rozhodnutia. Na konci testu nechýbalo vyhodnotenie s možnosťou opätovného zobrazenia chybných odpovedí.

English Idioms and Phrases English Idioms and Phrases

Aplikácia obsahuje aj súbor podstatných mien spájaných s predložkou, ktorý taktiež disponuje abecedným poradím a vysvetlením významu prostredníctvom jednej vety. Preskúšanie nadobudnutých vedomostí umožňuje 9 testov.

English Idioms and Phrases English Idioms and Phrases

Nakoniec si môžete precvičiť použitie neurčitku alebo gerundia (neurčitý slovesný tvar zakončený koncovkou ing) v desiatke pripravených testov. Opäť nechýba podkategória so zoznamom slovies s ich použitím vo vete.

English Idioms and Phrases English Idioms and Phrases

Aplikácii English Idioms and Phrases nie je takmer čo vytknúť. Spomenul by som jedine menší počet testov v dvoch posledných sekciách. Z technického hľadiska appka reaguje svižne a dokonca funguje aj bez internetového pripojenia. Avšak ani počas pripojenia na internet ma reklamy nadmerne neobťažovali.

English Idioms and Phrases

English Idioms and Phrases89%

Veľkosť:
9,93 MB
Platforma:
Android 4.0 a novší
Cena:
0,00 €

Aplikácia English Idioms and Phrases ponúka množstvo užitočného obsahu v prehľadnom grafickom spracovaní.

Komentáre k článku